Trafikkskade

Alle som utsettes for et uhell og påføres en trafikkskade har krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig.

Hver år blir omkring 700 personer alvorlig skadet i trafikken. De siste årene har det vært en nedgang i antall alvorlig skadde, og heldigvis er det også stadig færre som omkommer i trafikken. Men fremdeles er det alt for mange som skades. Og mange av har problemer med erstatningsoppgjøret.

Bilansvarsloven

Økonomisk tap som oppstår etter en trafikkulykke skal erstattes. Det følger av bilansvarsloven at biler, busser og motorsykler, og til og med el-sparkesykler, skal ha tegnet en såkalt ansvarsforsikring. Denne forsikringen skal dekke alle tap som oppstår etter hendelsen.

Tapet kan være utgifter til medisiner og behandling hos fysioterapeut eller lege. Mange som blir skadet lider også tap i arbeidsinntekt på grunn av nedsatt arbeidsevne etter ulykken. Også det skal erstattes.

Det er uten betydning om det er noen som er skyld i ulykken. Det foreligger et såkalt objektivt ansvar ved trafikkskade.

Oppgjøret kan være komplisert

Når du blir skadet er det gjerne vanskelig å ha oversikt over alt som er nødvendig for å komme frem til et godt oppgjør. Mange kompliserte spørsmål reiser seg, og mange har nok med å gjennomføre hverdagen. Det kan være nødvendig å få hjelp av en advokat som kjenner systemet, og som kan gi deg råd.

Advokaten vil kjenne både til de offentlige ytelsene som kan avhjelpe dine økonomiske utfordringer, hjelpe deg med å få erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap.

De medisinske forholdene kan også være sammensatt og komplisert. Mange som har plager etter en ulykke har også plager fra tidligere. Det kan derfor være tungt å bli møtt med skepsis og mange spørsmål knyttet til hendelser som kanskje skjedde flere år før ulykken.

Som det fremgår reiser disse sakene ofte krevende juridiske og medisinske problemstillinger. I en rettslig sammenheng vil det være av stor betydning hvorvidt årsakene er å karakterisere som selvstendig virkende eller samvirkende. En advokat vil rettlede deg slik at dette håndteres på en korrekt måte.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.