Trafikkskade

Skades du i trafikken kan du ha krav på erstatning.

Dette er av betydning for mange mennesker.

For vi har tall som indikerer at omkring 700 mennesker hvert år blir alvorlig skadet i trafikken.

De siste 40-50 årene har det vært en nedgang i antall alvorlig skadde, men i fjor ble dessverre flere drept i trafikken enn året før. Hele 135 i 2016 mot 117 i 2015.

Alt tap som oppstår kan kreves dekket dersom det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Det følger av bilansvarsloven at biler, busser og motorsykler og lignende skal ha tegnet en såkalt ansvarsforsikring. Denne forsikringen skal dekke de tap som oppstår etter hendelsen. Dette kan være dine utgifter til medisiner og behandling hos fysioterapeut eller lege, tapt arbeidsinntekt og fremtidig tap i arbeidsinntekt på grunn av nedsatt arbeidsevne etter ulykken.

Det er uten betydning om det er noen som er skyld i ulykken. For det foreligger et såkalt objektivt ansvar ved trafikkskade.

Når du blir skadet er det gjerne vanskelig å ta vare på alle dine interesser. Mange kompliserte spørsmål reiser seg og du har gjerne nok med å gjennomføre hverdagen. I denne forbindelse er det viktig å ta kontakt med en advokat som kjenner systemet og kan gi deg råd samt håndtere din sak.

Advokaten vil kjenne både til de offentlige ytelsene som kan avhjelpe dine økonomiske utfordringer samt hva forsikringsselskapet eventuelt skal dekke.

Det medisinske skadebildet kan også være komplisert. Du kan ha plager som stammer fra ulykken og som har andre årsaker. Mange skadelidte opplever at livet blir totalt forandret etter ulykken. Det kan derfor være tungt å bli møtt med skepsis og mange spørsmål knyttet til hendelser som kanskje skjedde flere år før ulykken. Selv kan du være overbevist om at det er ulykken som er årsaken til at du befinner deg i den aktuelle situasjonen, men dette må du sannsynliggjøre også for blant annet forsikringsselskapet.

Som det her fremgår reiser disse sakene ofte krevende juridiske og medisinske problemstillinger. I en rettslig sammenheng vil det være av stor betydning hvorvidt årsakene er å karakterisere som selvstendig virkende eller samvirkende. For i sistnevnte tilfelle kan forsikringsselskapet likevel bli ansvarlige for hele det økonomiske tapet du er påført. Advokaten vil rettlede deg slik at dette håndteres på en korrekt måte.