Therese Agnete Heggedal

 • Senioradvokater

Therese Heggedal arbeider med flere fagområder, med spisskompetanse på familie, arv og skifte. Hun har et spesielt stort engasjement for saker som berører barn. Heggedal har omfattende og bred erfaring med foreldretvister, og har solid kunnskap om fagfeltet.

Therese Heggedal er en erfaren prosedyreadvokat. Hun prosederer i tingrett og lagmannsrett. Med over 11 års fokus på tvisteløsning, derunder gjennom fire år som dommerfullmektig i Oslo tingrett, har Heggedal tilegnet seg stor kunnskap om behandling av tvister i retten. Hun har også mye erfaring med mekling, både i og utenfor domstolen.

Klienter vil oppleve at Heggedal leverer arbeid av høy faglig kvalitet. Hun er effektiv og opptatt av god kommunikasjon med sine klienter. Heggedal gir tydelige råd, og ønsker at klienter skal være godt kjent med prosessrisiko og alternative veivalg. 

Rettsområder
Familie, arv – og skifte, med hovedvekt på foreldretvister og økonomiske oppgjør

Språk
Norsk
Engelsk

Artikler

Barneloven – alt du bør vite

Hva betyr barnets beste, foreldreansvar, fast bosted og samvær?

Avlysing av samvær 

Hva betyr “vanlig samvær”?

Arbeid

 • 2023 - Present
 • Senioradvokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2019 - 2023
 • Dommerfullmektig
 • Oslo tingrett
 • 2013 - 2019
 • Fullmektig/advokat/ senioradvokat
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2010 - 2011
 • Praktikantopphold
 • Hjort/Selmer/Deloitte

Utdanning

 • 2007 - 2012
 • Universitet i Oslo - mastergrad fra juridisk fakultet
 • 2011 - 2011
 • The University of Auckland - valgfag
 • 2008 - 2008
 • Atlas Undervisning AS (Brasil) - kurs forvaltningsrett m.v.

Annet

 • -
 • Foredragsholder
 • Barnerettsdagene
 • -
 • Norsk Lovkommentar
 • Tittel: Norsk Lovkommentar: Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker, Lovkommentarer.
 • 2010 - 2011
 • Kollekvieveileder
 • Universitetet i Oslo
 • -
 • Mal-gruppe
 • Oslo tingrett, Klart språk
 • -
 • Tillitsvalgt
 • Oslo tingrett