Alternativer til innleie fra bemanningsbyrå

Fra 1. april 2023 ble det innført nye regler som begrenser mulighetene til innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Reglene er gitt i arbeidsmiljøloven og i forskrift. De nye reglene har medført at det har blitt svært aktuelt å vurdere andre tilknytningsformer for arbeidskraft. Nedenfor kan du lære om to gode alternativer til innleie fra bemanningsforetak som fremdeles er lovlige.

 

Innleie fra produksjonsbedrift

Selv om innleie fra bemanningsbyrå i mange virksomheter har blitt utelukket, kan det være mulig å leie inn arbeidskraft fra en produksjonsbedrift. Tanken er at en produksjonsbedrift med manglende arbeidskraft skal kunne leie inn fra en annen produksjonsbedrift med overskuddskapasitet.

Er din virksomhet en snekkervirksomhet, kan det altså i en del tilfelle være lovlig å leie inn snekkere fra en annen snekkervirksomhet. Grunnvilkåret er at utleier er en produksjonsbedrift og ikke har utleie av ansatte som formål. Utleie må skje innenfor de fagområdene som er utleiers hovedbeskjeftigelse. Det vil for eksempel si at en snekkervirksomhet har lov til å leie ut snekkere.

Det er også et vilkår at de utleide er fast ansatte hos utleier. Utleier kan heller ikke leie ut mer enn 50% av sine ansatte.

 

Underentreprise

I enkelte situasjoner kan en entreprise være et alternativ til innleie av arbeidskraft. Som kunde inngår du da en entreprisekontrakt med din leverandør istedenfor en avtale om innleie av arbeidskraft. Det er avgjørende at det er realitet i avtaleforholdet. Med slik realitet menes først og fremst at entreprenøren må ha ansvar for resultatet av arbeidet. Entreprenørens plikt er altså ikke bare å stille et antall ansatte til rådighet, men skal selv ha styring og ansvar for å levere et resultat.

Litt forenklet vil altså en utleier stille snekkere til rådighet for å bygge en garasje, og ansvaret for hvordan garasjen blir, ligger på innleier. Ved entreprise leverer entreprenøren bygging av en garasje, og ansvaret for hvordan garasjen blir, ligger på entreprenøren.

 

Trenger jeg advokat?

Både for innleie fra produksjonsbedrift og ved entreprise er en god avtale avgjørende. Det gjelder selvsagt mellom partene, men det gjelder også for ikke å trå feil i forhold til arbeidsmiljøloven med forskrifter. Vi har erfaring med å sette opp skreddersydde løsninger som passer for en konkret virksomhet.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker om arbeidsrett i mer enn 20 år.