Husk å tegne styreansvarsforsikring

Innledning

Mange har hørt om det litt skumle begrepet styreansvar. Dette er behandlet i andre artikler på vår hjemmeside, her skal det bare kort nevnes at man med styreansvar gjerne sikter til det personlige erstatningsansvaret som et medlem av styret eller daglig leder kan bli pålagt som følge av skade disse forsettlig eller uaktsomt  har påført selskapet, en aksjeeier eller andre. Ansvaret er hjemlet i aksjeloven § 17-1, som igjen bygger på det alminnelige uaktsomhetsansvaret i norsk erstatningsrett.

Erfaringsvis er det mange som ikke er kjent med at man kan tegne en styreansvarsforsikring, som kan redde deg økonomisk dersom du er uheldig og pådrar deg et personlig ansvar.

Trenger jeg egentlig en styreansvarsforsikring?

Mange av oss kan føle at det ikke er grenser for hvor mange forsikringer man oppfordres til å tegne, både som privatperson og som yrkesutøver. En del av forsikringene er nok beregnet på de aller mest engstelige blant oss, og er noe de fleste lever godt uten. Styreansvarsforsikring ligger derimot i den helt andre enden av skalaen – dette er en meget fornuftig ansvarsforsikring som i tillegg gjerne er fornuftig priset.

Selv den mest ærlige, ryddige og dyktige person kan som medlem av et styre eller som daglig leder en eller annen gang i sin karriere opptre på en uheldig måte, og pådra seg et erstatningskrav. Man har som styreleder kanskje vært litt for optimistisk mht å få på plass en refinansiering av en økonomisk skakkjørt bedrift, eller du har som daglig leder tenkt mest på å sikre bedriftens arbeidsplasser og på aksjonærene som har satset alt de har og vel så det, slik at kreditorenes trygghet har kommet litt i bakgrunnen.

Den klare hovedregel er at et aksjeselskap kun hefter med sine egne verdier, og det skal mye til for at enkeltpersoner i styre og ledelse blir pålagt et personlig ansvar. Hvor grensen går er ofte vanskelig å se i praksis, særlig i kampens hete der man står på døgnet rundt for å redde bedriften.

Et klassisk eksempel er der et selskap bestiller varer på kreditt fra en leverandør, og der styret og ledelsen skjønte eller burde ha skjønt at selskapet på grunn av økonomiske problemer mest sannsynlig ikke ville klare å gjøre opp for seg. Krydres en slik situasjon med manglende grep for å bedre selskapets økonomi, innføre kontantprinsippet for å sikre leverandørene mot tap, etc, kan det enkelte styremedlem risikere å bli saksøkt av leverandøren.

Slike erstatningskrav kan i prinsippet bli  enorme, tenk f.eks. på en leverandør av store tekniske installasjoner innen olje og offshore, skipsbygging, store entrepriser etc. Blir man som privatperson blir idømt erstatningsansvar i en slik sak sier det seg selv at privatøkonomien kan være ødelagt for livstid – selv om ansvaret lempes.

Når bør jeg tegne styreansvarsforsikring?

Jeg anbefaler at man tegner forsikring allerede ved det første styrevervet, med mindre det er snakk om noe helt ufarlig som styret i sameiet e.l.

Forsikringspremien er gjerne knyttet til antall styreverv, så om du har få verv blir premien lav. Men det aller rimeligste er selvsagt om du får selskapet til å dekke forsikringspremien.

Hva innebærer en styreansvarsforsikring?

Essensen av å være forsikret er at dersom du som styremedlem skulle bli saksøkt av f.eks. noen kreditorer etter at selskapet er gått konkurs, så kan du overlate til forsikringsselskapet å følge opp saken gjennom rettsapparatet, log til å ta regningen  dersom du skulle bli idømt ansvar. Dog forutsettes naturligvis at du deltar i prosessen, gir aller opplysninger etc til forsikringsselskapet, og møter i retten. I tillegg må man normalt betale en viss egenandel dersom man blir idømt erstatningsansvar, normalt kr 50 000.

De fleste forsikringene gjør unntak for forsettlig opptreden, altså der man med viten og vilje har foretatt de handlingene som leder til styre ansvar.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller erfaringer du ønsker å dele om emnet.