Hvor lang er oppsigelsestiden i arbeidsforhold?

Når du vil si opp stillingen din. Hvor lang er egentlig oppsigelsestiden?

Arbeidsavtalen er utgangspunktet

Har du en arbeidsavtale som regulerer oppsigelsestiden, er det den som i utgangspunktet gjelder. Det første du må gjøre, er derfor å finne frem arbeidsavtalen og sjekke om det er regulert noe der.

Dersom det ikke er avtalt noe annet, er den gjensidige oppsigelsestiden etter arbeidsmiljøloven i utgangspunktet 1 måned.  Fristen regnes fra utløpet av den måneden oppsigelsen skjer.

Men hvis du er i prøvetid, er oppsigelsestiden 14 dager, og da regnes fristen fra dato til dato.

Langvarige arbeidsforhold

Har du vært ansatt i samme virksomhet i minst 5 år, følger det av arbeidsmiljøloven at oppsigelsestiden er 2 måneder. Etter minst 10 år er tiden 3 måneder.

Har du vært ansatt i samme virksomhet i mer enn 10 år, og du i tillegg er over 50 år, er oppsigelsestiden 4 måneder. Og er du over 55 år, er den 5 måneder. Over 60 år er den 6 måneder.

Er det kortere oppsigelsestid hvis jeg som arbeidstaker sier opp?

I de fleste arbeidsavtaler er oppsigelsestiden avtalt som «gjensidig». Det betyr at fristen er lik og gjelder begge veier. Både arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til samme frist.

Unntaket er den tilleggsfristen du kan få på grunn av alder slik det er beskrevet ovenfor. Oppsigelsestiden blir ikke lenger enn 3 måneder om det er arbeidstaker som sier opp.

Kan vi bli enige om kortere oppsigelsestid?

Ofte vil også arbeidsgiver synes det er helt OK at arbeidstakeren slutter i stillingen tidligere enn avtalens eller lovens frist. Da står dere fritt til å avtale det. Men det er altså viktig at du er klar over at en forkortet oppsigelsestid er noe som også krever velvilje fra arbeidsgiver. Du kan altså foreslå det, og om arbeidsgiver er enig, kan dere avtale det.

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeider jevnlig med arbeidsrettslige spørsmål både for arbeidsgivere og for arbeidstakere.