Jeg har fått innkalling til drøftingsmøte. Hva gjør jeg?

Når du mottar innkalling til drøftingsmøte, betyr det at din arbeidsgiver vurderer å avslutte ditt arbeidsforhold. Hva bør du gjøre?

Regelverket

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at før en arbeidsgiver tar beslutning om oppsigelse av en ansatt, må han drøfte spørsmålet med den ansatte selv og med tillitsvalgte. Oppsigelse krever saklig grunn, og formålet met drøftingen er å gi arbeidsgiver et bedre grunnlag for å kunne vurdere saklighetskravet. Regelverket er strengt på at det ikke må tas beslutning om oppsigelse i forkant av drøftingsmøtet. Rettspraksis viser at domstolene legger stor vekt på at arbeidsgiver passer på slike saksbehandlingsregler som drøfting.

Oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold

Et behov for nedbemanning kan gi saklig grunn til oppsigelse. Det er ikke nødvendig at arbeidsgiver er konkursen nær for at oppsigelse skal være saklig. Det er tilstrekkelig at det finnes en god bedriftsøkonomisk begrunnelse. Ved oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold, plikter arbeidsgiver under drøftingen også å lytte til arbeidstakeren om hvilke konsekvenser en oppsigelse kan få for ham eller henne. Det skal foretas en interesseavveining mellom arbeidsgivers og arbeidstakers interesser.

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Også dersom det er forhold ved din utførelse av arbeidet som er grunnlaget, kreves drøftingsmøte før det tas beslutning om oppsigelse. I drøftingsmøtet skal du få informasjon om grunnlaget for den mulige oppsigelsen, og du skal få gi din versjon av de forholdene som påberopes.

Trenger jeg advokat?

Om du er usikker på styrkeforholdet i et slikt drøftingsmøte, kan det være godt å ha med seg en advokat. Men det viktigste er at du er veldig forsiktig med å akseptere å si opp selv eller å akseptere en sluttpakke. Før du aksepterer noe slikt, må du være trygg på at dine interesser er ivaretatt. Dessverre finnes det eksempler på at arbeidstakere har følt seg presset til selv å si opp sin stilling, og at det i ettertid blir vanskelig å trekke den oppsigelsen.

Kanskje før drøftingsmøtet, men senest i etterkant av et drøftingsmøte bør du altså rådføre deg med advokat.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeider jevnlig med arbeidsrettslige spørsmål både for arbeidsgivere og for arbeidstakere.