Kan arbeidsgiver gi oppsigelse på grunn av alder?

Finnes det regler om oppsigelse på grunn av høy alder?

Eller kan en arbeidstaker stå i en stilling så lenge han eller hun ønsker?

Aldersgrense som gjelder for alle

Arbeidsmiljøloven gir et sterkt vern for arbeidstaker. Men det finnes en øvre aldersgrense. Når arbeidstaker fyller 72 år, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Det står i arbeidsmiljøloven § 15-13a. Men det betyr ikke at at man må gi oppsigelse på grunn av alder ved 72 år. Om arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det, kan et arbeidsforhold gjerne fortsette så lenge de ønsker.

Hensynet til helse og sikkerhet

Dersom det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet, kan det i henhold til § 15-13a, 2. ledd fastsettes en lavere aldersgrense. Men en slik lavere aldersgrense må ha et saklig formål og den må ikke være uforholdsmessig inngripende.

Særlig aldersgrense på 70 år

Arbeidsgiver kan også uavhengig av helse og sikkerhet fastsette en aldersgrense lavere enn 72 år, men ikke under 70 år. For at en grense under 72 år skal være gyldig, må den ha blitt gjort kjent for arbeidstakerne, typisk ved et personalreglement eller i arbeidsavtalene. Det er etter arbeidsmiljøloven også et vilkår at en slik aldersgrense praktiseres konsekvent. Har man en slik regel, må den altså gjelde alle ansatte i virksomheten. Men har arbeidsgiver fulgt disse retningslinjene, er oppsigelse på grunn av alder altså mulig.

Plikt til å gi varsel

Dersom arbeidsgiver skal bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder, trengs ikke en oppsigelse. Det er tilstrekkelig med en skriftlig meddelelse om at arbeidsforholdet bringes til opphør. Det gjelder altså ikke de strenge formkravene som ved oppsigelse. Men slik meddelelse må gis minst 6 måneder før arbeidstakeren skal fratre. Det betyr at om det gis varsel når arbeidstakeren fyller 72 år, vil det først ved 72 ½ år være grunnlag for å kreve fratreden.

Trenger jeg advokat?

Er du arbeidstaker og du lurer på om arbeidsgiveren din har overholdt reglene om oppsigelse på grunn av alder, kan en advokat hjelpe deg slik at dine rettigheter blir ivaretatt. Er du arbeidsgiver og ønsker å manøvrere riktig i forhold til dine eldre ansatte, kan det være en god idé å få laget et solid opplegg i samarbeid med en advokat. Du kan lese mer om arbeidsrett og våre spesialiserte arbeidsrettsadvokater her 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker om arbeidsrett i mer enn 20 år.