Midlertidig ansettelse?

Noen bedrifter har behov for at en eller flere ansettelser er av midlertidig art. For eksempel kan det være at arbeid bare utføres ved bestemte tider av året, at bedriften har ulike prosjekter, at det er behov for en vikar eller lignende.

Hovedregelen er at en arbeidstaker skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for at man kan ansettes for et bestemt tidsrom.

Når er det lov med midlertidig ansettelse?

Når det er behov, åpner arbeidsmiljøloven for at midlertidig ansettelse kan avtales. Dette kan for eksempel være ved sesongarbeid, behov for ekstrahjelp, tilkallingshjelp eller ringevikar, vikariater for syke, permitterte, at arbeidstakere er på ferie eller ved prosjektarbeid.

I tillegg kan det anvendes midlertidige stillinger for praksisarbeid, deltakere i arbeidstiltak gjennom NAV, enkelte stillinger innenfor idretten, innenfor kunstnerisk arbeid eller forskning, eller for øverste leder av en virksomhet som er ansatt i en åremålsstilling.

Foruten de ovennevnte eksemplene, kan midlertidig ansettelse benyttes på generelt grunnlag. Tidsbegrensningen for en slik ansettelse er 12 måneder. Etter det må arbeidstakeren enten ansettes fast i en av de nevnte eksemplene over, eller så må arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiver har ikke lov til å ansette en ny i midlertidig stilling til å utføre de samme arbeidsoppgavene.

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag kan ikke overstige mer enn 15 prosent av ansatte i virksomheten, men det er uansett tillatt med minst én slik arbeidstaker.

Hvor lenge er det lov å være midlertidig ansatt?

Arbeidsforholdet avsluttes som hovedregel etter at den avtalte ansettelsesperioden er over.

For å hindre misbruk av midlertidige ansettelser, er det inntatt en bestemmelse i loven om at man har rett på fast ansettelse dersom man har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år. For midlertidige ansatte på generelt grunnlag, eller vikarer, har man krav på fast ansettelse etter bare tre år.

Det kan fortsatt regnes som sammenhengende ansettelse selv om det har vært mindre avbrudd i tre- eller fireårsperioden. Det må i så tilfelle gjøres en konkret vurdering av om ansettelsen skal anses å ha vært sammenhengende. Fravær, for eksempel sykefravær, skal ikke trekkes fra.

Når har man fortrinnsrett til ny ansettelse?

Hvis man blir sagt opp eller ikke engasjert på nytt på grunn av nedbemanning, har den  midlertidig ansatte fortrinnsrett fremfor en nyansatt.

Denne retten gjelder bare dersom den midlertidig ansatte er kvalifisert til stillingen, og dersom han/hun har vært ansatt i til sammen minst 12 måneder de siste to årene.

Ulovlig midlertidig ansettelse og advokat

Hvis kravene til midlertidig ansettelse ikke er oppfylt, vil ansettelsen være ulovlig. Den midlertidig ansatte har da krav på fast stilling.

Lurer du på om du er lovlig midlertidig ansatt? Eller lurer du på om du skal ansette noen midlertidig? Da anbefales det at du tar kontakt med en advokat! Reglene om midlertidig ansettelse er detaljerte, og det kan få store konsekvenser dersom man trår feil.