Oppsigelse på grunn av illojalitet?

Alle arbeidstakere har en plikt til å være lojal – enten det er mot virksomheten selv, mot kunder, kollegaer eller ledelsen. Illojalitet kan være en saklig grunn til oppsigelse eller avskjed.

Hva vil det si å være lojal?

For det første handler lojalitet om å ta vare på arbeidsgivers interesser. Det er ikke lojalt overfor arbeidsgiver å handle ut fra egne interesser.

Dersom man tar jobb hos en konkurrent, oppfører seg dårlig overfor kunder eller kommer med ytringer som skader virksomheten, kan dette bli stemplet som illojalt.

Arbeidsavtalen kan uttrykkelig legge begrensninger for lojalitetspliktens innhold, for eksempel i forhold til hva arbeidstakeren kan gjøre på fritiden eller hvordan arbeidstakeren kan benytte seg av materiale eller bedriftshemmeligheter. Bryter man avtalen, kan det anses illojalt, og være grunnlag for oppsigelse.

Oppsigelse eller avskjed

Oppsigelse må være saklig for å være gyldig. Typiske tilfeller av ordrenektelser, bedrageri, underslag, trakassering av kollegaer eller arbeid for konkurrenter anses ofte illojalt, og er saklig grunn til oppsigelse.

Alvorlige tilfeller av illojalitet kan være grunn til avskjed.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Vi bistår klienter med spørsmål om oppsigelse eller avskjed. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.