Vern av varsleren

Hvilken arbeidstaker kan regnes som en varsler? Og hvilke regler har arbeidsmiljøloven om vern av varsleren?

 

Hvilken arbeidstaker kan regnes som varsler?

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 slår fast at en arbeidstaker skal ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Kritikkverdige forhold kan være noe som er i strid med rettsregler, men også forhold som er i strid med etiske normer. Forhold å varsle om kan for eksempel være mistanke om økonomisk kriminalitet eller et uforsvarlig arbeidsmiljø. Den arbeidstaker som sier fra om slike forhold, skal altså behandles som en varsler. Forhold som bare gjelder arbeidstakeren selv, regnes ikke som varsling.

 

Hvordan skal en arbeidstaker varsle?

En arbeidstaker skal alltid ha rett til å varsle internt i virksomheten. Det følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-2. Men en arbeidstaker skal også alltid ha rett til å varsle til en offentlig tilsynsmyndighet eller annen offentlig instans. Det er ikke et krav om at varslingen skal skje internt før arbeidstakeren varsler det offentlige. Men for å ha rett til å varsle media, er det strengere krav om aktsom god tro, og arbeidstaker bør ha forsøkt å varsle internt først.

 

Hvordan vernes en varsler?

Reglene om vern av varsleren finnes i arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Det viktigste er at varsleren har et vern mot gjengjeldelse. En arbeidstaker som varsler om et kritikkverdig forhold i virksomheten skal ikke bli utsatt for en ugunstig handling tilbake. En ugunstig handling kan for eksempel være trusler, omplassering eller degradering. Selvsagt gjelder også et vern mot oppsigelse som følge av et slikt varsel.

Særlig viktig er at loven bestemmer at det skal være såkalt omvendt bevisbyrde. Det betyr at dersom arbeidstakeren legger frem opplysninger som kan tyde på at arbeidsgivers opptreden er en gjengjeldelse, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at reaksjonen ikke har med varselet å gjøre. Det betyr at dersom arbeidstakeren har sendt en e-post til sin leder om dårlig arbeidsmiljø eller lignende, og arbeidstaker kort tid etter blir omplassert eller oppsagt, blir dette sett som gjengjeldelse med mindre arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at det finnes en annen grunn.

 

Trenger jeg advokat?

Enten du er arbeidstaker og lurer på om du har blitt utsatt for gjengjeldelse, eller du er arbeidsgiver som lurer på hvordan du skal behandle et varsel, kan du ha stor nytte av å rådføre deg med en advokat.

 

Audun Lillestølen, Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med arbeidsrett i mer enn 20 år.