Arbeidsforholdet i konkurs

Ved en konkurs vil normalt driften i selskapet opphøre. Dette vil innebære at ditt arbeidsforhold i selskapet blir avsluttet.

Dersom ledelsen i selskapet ikke har levert deg en skriftlig oppsigelse før konkursåpningen, vil du om kort tid motta en oppsigelse fra bobestyrer. Hvis du allerede har fått en oppsigelse fra selskapet, eller har fratrådt din stilling, gjelder eventuelle frister i fra det tidspunkt du mottok oppsigelsen/fratrådte stillingen.

Videre vil konkursen innebære at du må se deg om etter nytt arbeid, da boet normalt ikke vil påta seg nye arbeidsoppgaver. Du vil kunne få nærmere informasjon om hva som skjer med selskapet ved en henvendelse til bobestyrer. Du vil kunne fremme krav om dekning av eventuell utestående lønn, feriepenger og lønn i oppsigelsestiden ovenfor boet. Det vises til en egen redegjørelse om dette, se lønnskrav i konkursbo.