Syk i ferien?

Ferie betyr for de fleste avslappende dager med familie og venner. Når skuldrene senkes, opplever imidlertid dessverre mange å bli syke. Blir du syk i ferien, har du som arbeidstaker heldigvis noen rettigheter. 

Syk før ferien

Blir du som arbeidstaker helt arbeidsufør før ferien starter, kan du kreve at ferien utsettes til senere på året, forutsatt at:

  • Du er 100 % sykemeldt
  • Du har legeerklæring på dette
  • Kravet fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.

Syk i ferien

Blir du som arbeidstaker helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere på året, forutsatt at:

  • Du er 100 % sykmeldt
  • Du har legeerklæring på dette
  • Kravet fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Det er altså det antallet virkedager ferie som arbeidstaker er 100 % sykmeldt under ferien som kan kreves utsatt.

Avvikling av ferie ved årsslutt

Utgangspunktet er at samtlige feriedager skal avvikles i løpet av ferieåret. Dersom den utsatte ferien ikke blir avviklet før årets utløp på grunn av sykdom, vil disse feriedagene automatisk blir overført til året etter. 

Sykepenger

Hvis du blir syk i ferien kan du ha rett på sykepenger. Det er da de vanlige vilkårene for rett til sykepenger som gjelder.