Arv i utlandet-hva gjelder?

Det er flere situasjoner hvor et arveoppgjør kan være grenseoverskridende. Det kan være en norsk statsborger som var bosatt i utlandet ved sin død og denne etterlater seg eiendom både i Norge og utlandet.  Det kan også være en utenlandsk statsborger som var bosatt i Norge ved sin død.  Arv i utlandet kan by på flere utfordringer.

Hva er hovedregelen?

Hovedregelen er at det er loven i det landet som avdøde var bosatt i ved sin død som regulerer arveoppgjøret. Dette betyr at det er dette landets arveregler som gjelder, og at det er bostedslandets arve- og skiftelov som gjelder.

Avdødes statsborgerskap er som regel uten betydning. Dersom det var en norsk statsborger som var bosatt i utlandet da denne døde, vil det være  dette landets rett som regulerer arveoppgjøret, og ikke norsk rett som gjelder.

Er det noen unntak?

Det gjelder enkelte unntak for eksempel hvis en avdød norsk statsborger var bosatt i et nordisk land mindre enn fem år forut for sin død. Da vil likevel norske arveregler anvendes.

Enkelte land aksepterer også at det er fastsatt i testament hvilket lands arveregler som skal anvendes når arveoppgjøret skal gjennomføres.

Dersom en utenlandsk statsborger var bosatt i Norge ved sin død, vil de samme regler gjelde.    Det vil da være norske arveregler som gjelder for arveoppgjøret. Det samme unntaket for nordiske statsborgere som er bosatt i Norge vil også gjelde her.

Høyesterett har nylig avgjort at arvinger som er bosatt i Norge, og som har tatt imot arv fra utlandet, kan saksøkes her, selv om domstolen ved arvelaters siste bosted som var i Sveits har avgjort arvespørsmål tidligere, HR-2021-291-A. Arvelater hadde bestemt i testament at boet skulle skiftes privat i Norge og være underlagt norsk arverett.

Arveavgift

I Norge var det tidligere arveavgift. Arv fra 2013 eller tidligere er arveavgiftspliktig til Norge.

Dersom et annet lands arverett skal anvendes, vil spørsmålet om arveavgift måtte avgjøres av dette landets rett. Hvis avdøde var bosatt i Spania, vil spansk rett avgjøre om det skal betales arvegift. I Spania skal det betales arveavgift. Det betyr at selv om avdøde hadde bestemt i testament at arveoppgjøret skulle skje etter norske regler, vil likevel spansk rett regulere beregning og betaling av arveavgiften.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du/dere ønsker bistand vedrørende arverettslige temaer. Artikkelforfatteren er partner i familie-, arverett- og skifterettsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA.