Hva er pliktdel etter den nye arveloven?

Den 1. januar 2021 fikk vi ny arvelov. En av de viktigste endringene fra den gamle arveloven, er nye regler om pliktdelsarv. I denne artikkelen får du vite det viktigste om hvilke regler som gjelder etter den nye loven.

Hvem har krav på pliktdelsarv?

Den som etterlater seg arv, kalles arvelater. Arvelaters barn eller etterkommere av disse barna, altså barnebarn osv. kalles livsarvinger. Det er arvelaters livsarvinger og ingen andre som har krav på pliktdelsarv.

Hvor stor er pliktdelsarven?

To tredjedeler av formuen til arvelater er pliktdelsarv for livsarvingene. Dette blir delt med lik del på hvert barn eller hvert barns gren.

Men pliktdelen utgjør aldri mer enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp pr barn eller hvert barns gren. Dette betyr at jo større formue, jo større vil friheten være for arvelater til å disponere fritt ved testament. Så lenge hver gren får minst 15G, kan alt overskytende fordeles fritt ved testament.

Kan ikke arvelater bestemme noe over pliktdelsarven?

Ved testament kan arvelater gjøre enkelte nærmere bestemte disposisjoner over pliktdelsarven. Arvelater kan bestemme at all arv, også pliktdelsarv, skal være særeie. Det kan også bestemmes at pliktdelsarven skal utdeles i bestemte eiendeler.

Dersom det ansees å være til det beste for livsarvingen, kan det også bestemmes begrensninger i råderetten over arven frem til arvingen er 25 år. Forvaltningen kan skje etter reglene i vergemålsloven, men det kan også bestemmes at arven skal forvaltes på annen måte.

Et helt spesielt tilfelle er dersom livsarvingen har begått et alvorlig straffbart forhold mot arvelater. Da kan livsarvingen gjøres arveløs. Men da gjelder helt spesielle formregler.

Trenger jeg advokat?

Dersom du ønsker å bestemme hva som skal skje med arv ut over pliktdelsarven, kan en advokat hjelpe deg med å sette opp et gyldig testament. Også slik regulering av pliktdelsarven som er beskrevet ovenfor, kan fastsettes ved testament. Det finnes også muligheter for tilpasninger for eksempel ved kombinasjon med gaver i levende live. En advokat med spisskompetanse på arverett kan gi deg råd om hvilke muligheter som finnes.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med arverett i mer enn 20 år.