Offentlig eller privat skifte?

Om man skal foreta et offentlig privat skifte, er et spørsmål som er relevant både i arvesaker og i saker om økonomisk oppgjør.  Begge deler benevnes som skifteoppgjør. For samboere er det ikke mulig å be om et offentlig skifte. Det samme vil gjelde ektefeller hvor det er avtalt fullstendig særeie. I arvesaker kan det alltid bes om et offentlig skifte.

Privat skifte

Dette betyr at spørsmål knyttet til arv og arvefordelingen løses internt. Arvingene tar hånd om skiftet selv. Dersom det er flere arvinger, kan de velge at en av dem skal opptre som fullmektig på vegne av alle arvingene. Noen arvinger velger også engasjere advokat til å bistå  med det private skiftet.

Før det tas stilling til om skiftet skal foretas offentlig eler privat, er det viktig at man skaffer seg en oversikt over avdødes gjeldssituasjon. Dette fordi arvingene overtar ansvaret for avdødes gjeld når man skifter privat. Det kan bes om at retten utsteder et preklusivt proklama for å få en oversikt over avdødes gjeld før det tas stilling til om vil påta seg ansvaret for avdødes gjeld.

Når arvingene har besluttet at det skal foretas privat skifte, vil retten utstede en skifteattest. Det er en rekke oppgaver som arvingene må utføre i anledning det private skiftet, slik som å skaffe seg en oversikt over avdødes eiendeler og gjeld, avklare hvem som er arvinger, avslutte løpende avtaler og forpliktelser, kontakte avdødes bankforbindelse og avslutte avdødes bankkonti, betale avdødes gjelde, betale avdødes regninger, avklare om noen arvinger ønsker å overta avdødes eiendeler eller om disse skal selges etc.

Offentlig skifte

Dersom man velger offentlig skifte, vil det være retten som tar over skifteoppgjøret. Da vil retten oppnevne en bostyrer som utfører de oppgaver som er nødvendige. Det kan være aktuelt å be om et offentlig skifte dersom ingen arvingene ønsker å overta ansvaret for avdødes gjeld eller hvor arvingene er uenige.  Det kan også være slik at en kreditor krevet offentlig skifte, eller at det er bestemt i avdødes testament. Den vanligste årsaken er at arvingene er uenige.

Et offentlig skifte vil normalt sett bety høyere kostnader, men i visse situasjoner kan det være nødvendig.

Vi bistår deg gjerne med spørsmål du måtte ha om offentlig eller privat skifte.