Samboeres rett til å sitte i uskifte

Å sitte i uskiftet bo vil si at arveoppgjøret etter avdøde utsettes. Ordningen med uskiftet bo har lenge vært vanlig for ektefeller, og reglene i arveloven legger godt til rette for at lengstlevende ektefelle skal kunne sitte i uskifte med alt avdøde etterlater seg.

Det blir stadig mer vanlig å leve sammen i samboerskap, men mange tenker ikke over at reglene om uskifte ikke er like for ektefeller og samboere.

Absolutt vilkår om felles barn for samboeres rett til uskifte

Det er kun den som var samboer med avdøde ved dødsfallet og som har, har hatt eller venter barn med avdøde som har rett til å sitte i uskifte.

Det kreves at samboerskapet besto på dødsfallstidspunktet. Videre er det en forutsetning at samboerne har, har hatt eller venter barn. Barnekriteriet er absolutt. Barnløse samboere kan ikke gi hverandre rett til uskifte i testament eller ved samtykke fra avdødes øvrige arvinger.

Hvis samboere uten felles barn ønsker å sikre hverandre økonomisk, må de gi hverandre rettigheter i et testament.

Krav om samtykke fra særkullsbarn

I motsetning til felles barn, kan særskilte livsarvinger (særkullsbarn) kreve at skifteoppgjøret etter avdøde skal gjennomføres. Dersom avdøde har særkullsbarn, må disse altså samtykke til at gjenlevende samboer skal kunne sitte i uskifte.

For samboere med særkullsbarn, kan det være lurt å ha tenkt gjennom dette. En mulig løsning kan være å innhente forhåndssamtykker til uskifte fra særkullsbarna på forhånd. Innhenting av forhåndsamtykker gir en fin anledning til å diskutere temaet og ønsket om uskifte med barna. Forhåndssamtykker gir også forutsigbarhet for samboerne.

Hvilke eiendeler kan en samboer sitte i uskifte med?

Etter arveloven kan gjenlevende samboer sitte i uskifte med:

  • Felles bolig og innbo
  • Felles fritidseiendom og innbo
  • Felles bil

Øvrige verdier vil fordeles mellom avdødes arvinger i henhold til reglene i arveloven eller eventuelt i samsvar med avdødes testament.

Kan samboerens rett til å sitte i uskifte utvides?

Dersom samboerne har rett til å sitte i uskifte etter hverandre, er det mulig å bestemme at samboerens rett til uskifte også skal omfatte også andre eiendeler enn det som følger av loven, det vil si felles bolig med innbo, felles bil og felles fritidseiendom med innbo. Utvidelse av samboers rett til uskifte må skje i testament.

Kan det gjøres begrensninger i samboers rett til uskifte?

Det er også mulig å begrense samboeren rett til å sitte i uskifte.  Retten til å sitte i uskifte kan enten begrenses til kun å gjelde enkelte eiendeler eller elimineres helt. Slike begrensninger må gjøres i testament. For at et slikt testament skal binde den lengstlevende samboeren, må den lengstlevende samboeren ha fått kunnskap om testamentet før førstavdøde samboers død.