Samlivsbrudd samboere – hvem eier hva?

Ved et samlivsbrudd skal det skje et økonomisk oppgjør. For ektefeller er mange sider ved et slikt oppgjør regulert i ekteskapsloven . For samboere som går fra hverandre er forholdene i liten grad lovregulert. Nedenfor får du vite mer om hvem som eier hva i et samboerskap.

Samboeravtale

Hvis dere har inngått en samboeravtale, er det denne som gjelder. Ved fordeling av verdier og gjeld må du ta utgangspunkt i hva som er avtalt. Ofte dekker ikke samboeravtalen alt. Utenfor avtalen blir reglene nedenfor avgjørende.

Hvem eier hva?

Utgangspunktet for samboere uten samboeravtale, er at hver eier det man selv anskaffer seg. Det betyr at hvis du har kjøpt en bil og du har brukt dine egne penger til egenkapital og du alene har tatt opp billånet og du alene betaler på dette, er bilen i utgangspunktet din alene.

Eiendeler dere har anskaffet i fellesskap, eies i sameie. Sameieandelene fastsettes ut fra den enkeltes bidrag til ervervet. Det betyr at dersom bilen kostet NOK 500.000,-, og du hadde egenkapitalen stor NOK 250.000,- og resten ble finansiert ved lån begge er ansvarlige for å betale like mye på, utgjør din eierandel ¾. Du eier altså ½ fordi du hadde egenkapitalen, og ¼ for den lånefinansierte delen. Samboeren din eier bare ¼ og det er fra den lånefinansierte delen.

Eksempelet med bilen forutsetter at samboerne er ansvarlige for halvdelen av billånet hver. Er ikke lånet nedbetalt, vil dere altså være ansvarlige for halvdelen av restlånet hver. La oss tenke oss at bilen ved samlivsbruddet er verdt NOK 400.000,- og at restlånet utgjør NOK 100.000,-. Du eier altså ¾ og det tilsvarer NOK 300.000,-. Du er ansvarlig for halvdelen av restlånet. Det vil si NOK 50.000,-. Din nettoverdi utgjør altså NOK 250.000,-. Samboeren din eier ¼ av NOK 400.000,- altså NOK 100.000,- og er også ansvarlig for NOK 50.000,-. Nettoverdien hans / hennes utgjør altså NOK 50.000,-.

Dersom du ønsker å overta bilen, kan dette for eksempel skje ved at du betaler NOK 50.000,- til samboeren din, og overtar ansvaret for hele restgjelden.

Er det bare egenkapital og lån som betyr noe?

I eksempelet ovenfor med bilen er egenkapital og lån ervervsbidragene. Dette er den direkte finansieringen og kalles direkte ervervsbidrag. Men hva med den som kanskje har dekket mer enn sin halvpart av husholdningsutgifter og ferier, eller hva med den som har tatt mer enn sin andel av husarbeid og omsorg for felles barn? Dette kalles indirekte ervervsbidrag.

Det finnes eksempler på at indirekte ervervsbidrag har blitt medregnet ved beregning av eierandel. Det er særlig aktuelt ved bolig og ved lengre samboerskap.

Trenger jeg advokat?

Husk at de pengene du får med deg etter samlivsbruddet kan være viktig kapital når du skal reetablere deg alene. Det kan i en slik livssituasjon være en god investering å la en advokat, som virkelig behersker disse reglene, sjekke at du får med deg det du har krav på. Det er mye vanskeligere å rette opp en eventuell skjevhet senere.

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker knyttet til økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd i mer enn 20 år.