Trenger samboere testament?

Er samboere sikret arverett og rett til uskifte uansett etter den nye arveloven? Eller trenger du fremdeles testament. Hvis du ønsker at din samboer skal ha andre rettigheter enn det som følger av ny arvelov, må du opprette testament. Derfor må du vite hva som nå er regulert i loven.

Arverett for samboer

Ny arvelov § 12 gir samboer rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Men dette gjelder bare dersom samboeren har barn, har hatt barn eller venter barn med arvelater. Dette er altså en stor forskjell fra hvilke rettigheter en ektefelle har.

Hvis du ønsker at din samboer skal arve mer enn fire ganger folketrygdens grunnbeløp, må du opprette et testament. Et testament er også nødvendig for å gi samboer arverett dersom dere ikke har barn, har hatt barn eller venter barn.

Dersom du ikke har barn, barnebarn, oldebarn osv og ikke oppretter testament, er det dine foreldre, eventuelt søsken, nevøer/nieser som arver deg. Uten testament arver samboeren din i et slikt tilfelle ingenting.

Kan jeg testamentere alt til min samboer?

Barn, barnebarn, oldebarn osv kalles livsarvinger. Hvis du ikke har livsarvinger, kan du fritt testamentere til hvem du vil. Er du i en slik situasjon kan du opprette testament der du gjør din samboer til enearving.

Dersom du har livsarvinger, vil 2/3 av det du etterlater deg etter arveloven § 50 være pliktdelsarv til disse. Men pliktdelsarven utgjør aldri mer enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp til hvert barn eller hvert barns linje. Har du større formue enn dette, kan altså det overskytende disponeres fritt ved testament.

Kan lengstlevende samboer sitte i uskifte?

Dersom samboeren har barn, har hatt barn eller venter barn med arvelater, gjelder etter ny arvelov § 32 en begrenset rett til å sitte i uskifte. Denne retten gjelder kun bil, samt felles bolig og fritidsbolig med innbo.

Dersom du vil gi din samboer en utvidet rett til å sitte i uskifte, må dette fastsettes i testament. Vil du begrense denne retten til å sitte i uskifte, må det skje ved et testament som samboeren har blitt kjent med før arvelaters død.

Hvis avdøde hadde særskilt livsarving (særkullsbarn), må særkullsbarna samtykke for at samboer skal kunne sitte i uskifte.

Kan jeg sikre samboeren min borett til felles bolig?

Retten til uskifte er altså en mulighet slik det er forklart ovenfor. Om du kun gir samboeren din en vederlagsfri borett ved testament, kan det være effektivt så lenge verdien av boretten ikke krenker pliktdelsarven.  Husk likevel at en livsvarig borett kan bli komplisert å gjennomføre i praksis. Husk i hvert fall å regulere hvem som skal betale hva av utgifter på boligen. Det kan også være viktig å tenke gjennom hva som skjer dersom det er nødvendig med påkostninger på eiendommen, eller dersom en ny samboer tas opp i husstanden.

Trenger jeg advokat?

Det gjelder strenge formkrav ved opprettelsen av et testament. Får du bistand av en advokat, kan du være trygg på at alle formkrav er oppfylt slik at testamentet er gyldig. Langseth Advokatfirma DA tilbyr høy kvalitet på slikt arbeid fra noen av landets dyktigste advokater på fagområdet.

 

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med arverett i mer enn 20 år.