Vederlagskrav samboere

Ved et samlivsbrudd skal det skje et økonomisk oppgjør. Hva skjer dersom det er din samboer som eier alle vesentlige eiendeler. Står du på bar bakke? Eller finnes det likevel en mulighet? Når er det mulig å fremme et vederlagskrav?

Hvilken lov gjelder?

Når ektefeller går fra hverandre, er det regulert i ekteskapsloven hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje. Tilsvarende lovverk finnes ikke mellom samboere. Det finnes noen få regler i sameigelova, men i all hovedsak er det domstolene om har utformet reglene for fordeling av eiendeler ved samlivsbrudd mellom samboere.

Betydningen av samboeravtale

Hvis dere har inngått en samboeravtale, er utgangspunktet at denne regulerer hvem som eier hva ved et samlivsbrudd. Dersom den viser seg å være sterkt urimelig, kan det være mulig å få satt den helt eller delvis til side.

Hvem eier hva hvis vi ikke har samboeravtale?

Utgangspunktet for samboere uten samboeravtale, er at hver eier det man selv erverver. Eiendeler man erverver i fellesskap, eies i sameie. Sameieandelene fastsettes ut fra den enkeltes bidrag til ervervet.

Som direkte ervervsbidrag regnes egenkapital, ansvar for eller nedbetaling av lån. Også oppgradering av en bolig kan regnes som direkte bidrag. Også indirekte bidrag, som for eksempel omsorg for felles barn kan i noen saker bli av betydning.

Når er det mulig å fremme vederlagskrav?

Det kan tenkes at du har bidratt til økonomien i samboerskapet direkte eller indirekte uten at det har gitt deg eierandel. Da kan det tenkes at du kan fremme et såkalt vederlagskrav. Vilkåret er at du har bidratt vesentlig til berikelse eller besparelse for din samboer. I tillegg må det være rimelig. Et eksempel kan være dersom du har hatt hovedansvar for hjem og barn i en lang periode slik at din samboer har fått muligheten til å jobbe mye og dermed har skaffet seg betydelige verdier. Din innsats kan dermed ha gitt samboeren din vesentlig berikelse. Har samboerskapet vært langvarig, vil det gjøre et vederlagskrav mer rimelig. Et annet eksempel er dersom du har bidratt med mye egeninnsats for å øke verdien på din samboers faste eiendom.

Trenger jeg advokat?

Husk at de pengene du får med deg etter samlivsbruddet kan være viktig kapital når du skal reetablere deg alene. Det kan i en slik livssituasjon være en god investering å la en advokat, som virkelig behersker disse reglene, sjekke om det finnes mulighet for å fremme et vederlagskrav.

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med saker knyttet til økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd i mer enn 20 år.