Angrefristloven

Dine rettigheter ved kjøp av varer på nettet

For hvert år som går omsettes det mer og mer gjennom handel på nett. Det kan vi bla se av hvor mange annonser som finnes i publikasjoner, herunder Jakt og Fiske. Jegere og fiskere er veldig sentrert om sin hobby og jeg vil tro at de fleste av oss hvert år bruker ganske mange penger på utstyr, kanskje ikke alltid helt nødvendig. En relativt kjøpesterk gruppe som ofte fornyer utstyr som kan være kostbart, vil alltid være en attraktiv gruppe for postordreselskaper.

Den vanlige måte å finne et produkt en ønsker å kjøpe er antakelig enten at den er annonsert og man tar kontakt med annonsøren eller at man googler etter en vare en ønsker å kjøpe. I dette innlegget tar jeg for meg situasjonen hvor det foreligger en profesjonell selger og en uprofesjonell selger.

Forbrukerrådet anbefaler at en gjør visse undersøkelser rundt en nettselger før en bestiller varer. 1) Se på hjemmesiden til selgeren har raus kontaktinformasjon, 2) sjekk firmaets rykte ved bruk av søkemotorer, 3) se på betingelsene ved f.eks forsinkelse, retur og heving, 4) velg sikker betaling  i form av kredittkort ol. altså ikke forskuddsbetaling og 5) ikke gi annen informasjon om deg selv enn absolutt nødvendig.

Når du har mottatt en bestilt vare har du rett til å returnere denne og få pengene tilbake på to ulike grunnlag. Husk at det ikke kan avtales dårligere vilkår enn de rettigheter som fremkommer av lovgivningen.

Angrerettloven

For det første har du en alminnelig angrerett etter angrerettloven § 20 og § 21. Det innebærer at angrer du på kjøpet kan du returnere varen å få pengene tilbake forutsatt at du gjør dette innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Det er tilstrekkelig at du angrer på kjøpet.

Angrerettloven stiller mange krav til selgeren, jfr § 8. Et av kravene er at selgeren skal gi opplysninger om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett.

Dette angreskjemaet følger gjerne postpakken.  Hvis du ikke har fått tilstrekkelig opplyst om det du har bestilt eller at du ikke har mottatt angrefristskjemaet er angrefristen utvidet til 3 måneder. Har selger ikke opplyst om du har angrerett er angrefristen 1 år.

Angreretten gjelder selv om du har åpnet emballasjen.

Forbrukerkjøpsloven

Hvis det du har bestilt og mottatt lider av en feil eller mangel kan du som forbruker klage til selger. Dette må du gjøre innen «rimelig tid». Hva som anses som rimelig tid beror på omstendighetene, men det er antatt reklamerer du innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen så er dette tidsnok, jfr forbrukerkjøpsloven § 27. men det er ingen grunn til å vente. Reklamer med en gang du oppdager en feil eller mangel.

Når du har reklamert innen fristen på en bestilt vare som lider av feil eller mangel er spørsmålet hvilke krav du kan stille til selger.  Du kan kreve prisavslag, utbedring eller erstatning. Er mangelen «ikke uvesentlig», dvs vesentlig, jfr kjøpsloven § 32, kan du også kreve heving. Det betyr at du kan returnere varen og få kjøpesummen tilbake.

Et viktig poeng er at når det vises til norske lover og regler gjelder disse bare for kjøp av varer i Norge. Forbrukerrådet har etablert en klage ordning for kjøp i Europa kalt «Forbruker Europa». Jeg vil tro at det vil være langt vanskeligere å få gjennomslag i et annen europeisk land og særlig hvis det ikke er i Vest-Europa.

Det finnes mange regler om nettbasert kjøp. Hovedreglene har jeg prøvd å redegjøre for, men du må selv sette deg inn i reglene hvis du enten angrer på et kjøp eller har mottatt en mangelfull levering.