Boligeiers forpliktelser i borettslag eller eierseksjonssameier -Legalpant

De fleste borettslag eller eierseksjonssameier har kostnader i forbindelse med drift av eiendommene tilhørende borettslaget, herunder drift av borettslaget/eierseksjonssameiet. Disse kostnadene finansieres i stor grad gjennom felleskostnader. Hver enkelt andelshaver (eier av leilighet i borettslag) eller seksjonseier er pliktig å betale dette, som er sikret ved legalpant (en panterett i medhold av loven).

Dersom man eier leilighet i et borettslag eller sameie, kan det være flere fallgruver som man må være klar over. Et eksempel er at mislighold av et avdrag på fellesutgifter, raskere kan få mer drastiske konsekvenser enn i andre tilfelle.

Hva kan skje dersom seksjonseier ikke overholder sine forpliktelser?

Eierseksjonssameier er en hybrid mellom borettslags (der man kun eier en andel i borettslaget) og selveierleiligheter/selveierboliger. I sistnevnte eierform har man en selvstendig råderett over sin seksjon, eksempelvis en halvpart av en tomannsbolig. Eierseksjonsloven gjelder for sameier som består av såkalte eierseksjoner.

Eierseksjonsloven § 31 fastslår at de andre seksjonseierne har krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Med andre ord har de legalpant, noe som sikrer de andre boligeierne  større grad av sikkerhet for sitt krav og en en raskere gjennomføring av eventuell tvangsdekning. Panteretten er begrenset til 2 ganger Folketrygdens grunnbeløp – i 2022 utgjør dette ca. 230.000 kr.

Det er viktig å være oppmerksom på at vedtektene til sameiet kan ha en større avtalt panterett (mer enn ca. 230.000).

Hva kan skje dersom leilighetseiere i borettslag ikke overholder sine forpliktelser?

Et borettslag er en eieform der man kun eier en andel i borettslaget og reguleres av borettslagsloven.

Borettslagsloven § 5-20 fastslår at borettslaget har legalpant for krav det måtte ha på fellesutgifter mot eier av en borettslagsleilighet. Med andre ord har også borettslaget en panterett i medhold av loven, noe som sikrer borettslaget (som sådan – ikke de enkelte andelseiere) både større grad av sikkerhet for sitt krav, men også en raskere gjennomføring av eventuell tvangsdekning.

Panterettens omfang er også i 2022 begrenset til 2G – ca. 230.000 kr.

Oppsummering

Dersom man eier leilighet i et borettslag, eller for eksempel en halvpart av en tomannsbolig i som en eierseksjonssameier, er det ekstra viktig å for eksempel betale alle felleskostnader i tide eller å overholde vedlikeholdsplikten.

I begge tilfeller er krav omfattet av en lovfestet panterett, noe som gjør det enklere å tvangsfullbyrde krav. Panteretten omfatter også krav borettslaget/sameiet måtte ha mot den enkelte som følge av misligholdt vedlikeholdsplikt. En viktig forskjell er at for eierseksjonssameier gjelder panteretten krav som «de andre seksjonseierne måtte ha» som følge av sameieforholdet. Etter borettslagslovens bestemmelse tilhører panteretten borettslaget som sådan, ikke de andre andelshaverne.

Det anbefales å søke juridisk bistand for å unngå fallgruver man kan oppleve ved å eie en borettslagsleilighet eller en halvpart av en tomannsbolig.