Har du fått stokkmaur i huset ditt?

Stokkmaur i hus og bolig kan gi deg rett til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Hva er stokkmaur?

Stokkmaur er en stor maurart som kan angripe bygninger. De etablerer seg i treverket der de graver hulrom og legger egg. Råttent treverk er særlig attraktivt, men hvis maursamfunnet utvider seg vil de også begynne å spise av frisk ved.

Det kan høres krasling i vegger, og man kan finne ansamlinger av maur inne i huset og på vegger ved sverming. Stokkmaur i bolig kan gi grunnlag for å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Opplysnings- og undersøkelsesplikt

Selgere har opplysningsplikt hvis de kjenner til angrep av stokkmaur. Det betyr at kjøper skal ha opplysning om dette.

Kjøpere har en undersøkelsesplikt. Det betyr at hvis det under visning var større ansamlinger av stokkmaur eller synlig spon etter maurens herjing har kjøper plikt til å undersøke dette, og i det minste ta det opp med selger.

Opplysningsplikten går foran undersøkelsesplikten, slik at hvis selger kjente til stokkmaurangrepet uten å opplyse dette til kjøper er han likevel ansvarlig for dette. Det gjelder selv om kjøper hadde sett tegn som skulle tilsi at han foretok undersøkelser.

Hva kan jeg kreve?

Kjøper kan kreve heving hvis det foreligger en vesentlig mangel. Det vil si at hvis utbedring etter skader og arbeid med å kvitte seg med stokkmaurene utgjør en større kostnad, kan det gi grunnlag for heving. Da skal huset leveres tilbake til selger og kjøpesummen skal refunderes til kjøper. Hvis selger er profesjonell kan det være noe enklere å kreve heving.

For de tilfellene hvor det ikke foreligger en vesentlig mangel, men likevel en mangel, kan kjøper kreve prisavslag.

Du kan også kreve erstattet kostnader som er knyttet til kravet. Det betyr at kostnader til en sakkyndig og advokat kan kreves erstattet fra selger.

Når må jeg reklamere?

Husk at du må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. I praksis vil vi anbefale at du reklamerer så raskt som mulig etter at stokkmauren ble oppdaget.

Fremdrift

Det første du må gjøre er å få en sakkyndig til å gi en skriftlig vurdering av angrepet av stokkmaur og eventuelle skader som er forårsaket. Når dette er avdekket må du reklamere overfor selger. Etter dette kan det være fornuftig å kontakte advokat.

Finner ikke partene frem til en løsning er bruk av rettsapparatet den eneste måte du kan få gjennomslag for kravet ditt på.