Hva er en tilstandsrapport ?

Reglene for salg av bolig etter 1.1.2022 krever at det lages en ny tilstandsrapport når du skal selge bolig.

Dette betyr at kjøper skal få vesentlig bedre informasjon om den tekniske standen på boligen, og at det ikke er lov til å selge «as is» for at selger skal unngå ansvar.

Hva betyr det at det det skal lages en tilsynsrapport?

Regelen medfører at selger må dokumentere boligens standard bedre, og samtidig får kjøperen mer nøyaktig informasjon som han må vurdere.

Hensikten med reglen er å stimulere til at mer og bedre informasjon foreligger om boliger før et salg, og da til fordel for både kjøper og selger.

Tanken er at jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, blir det mindre konflikter mellom partene.

I Avhendingsloven § 3-10.1 ledd fra 1.1.2022  kan en kjøper ikke  hevde at noe er feil (mangler) hvis feilen beskrives i rapporten.

Hva skal fremkomme i tilstandsrapporten?

Det er en forskrift om hva rapporten skal inneholde og hva  takstmannen som lager rapporten skal undersøke.

Tilstandsrapportene beskriver feil ved boligen og mulig årsak, og  skal skrives i et språk som er lett å forstå.

Takstmannen skal beskrive hva det vil koste å reparere feilene.

Rapporten skal beskrive bygningsdeler og rom slik det kommer frem i forskriften.

Den skal lages både elektronisk og i trykk og skal deles ut sammen med salgsoppgaven.

Når gjelder de nye reglene om tilstandsrapport?

Reglene gjelder alle boligsalg som er avtalt etter 1.1.2022.

Hvilken betydning får tilstandsrapporten for selger?

Selger må planlegge salget bedre og tidligere da det skal hentes inn en rapport, noe som igjen kan bety at det er mindre sjanser for klager fra kjøper etter salget.

Hvilken del av boligen skal omtales i tilsynsrapporten?

Rapportene omfatter de viktige delene i boligen og  utgangspunktet er i hvilke bygningsdeler det kan være mest feil på og der kostnaden for utbedring er størst. Dette gjelder først og fremst deler som er utsatt for vann og fukt.

Dette betyr at rapporten skal omfatte tak, vegger, ytterkledning, bad og kjøkken. I tillegg skal den bygningssakkyndige også sjekke drenering, elektrisk anlegg og ventilasjon.

Har du spørsmål om dette eller andre ting ved fast eiendom, ta kontakt med oss for gode råd!