Hva er forskjellen på NS 8405 og NS 8406?

Det er i  entrepriseforhold laget en rekke standarder, blant dem NS 8405 og NS 8406. I det følgende skal vi se på hovedforskjellene mellom disse t0.

Når brukes standarder?

Alle standarder (NS) brukes i  avtaler mellom næringsdrivende.

Avtaler mellom næringsdrivende og forbruker, er de i stor grad lovregulert gjennom Bustadoppføreingsloven, hvor det er laget standardblanketter,  av blant annet Forbrukerrådet.

Når brukes NS 8405- og NS 8406-standardene?

Begge disse gjelder avtaler mellom entreprenør og byggherre, hvor entreprenøren påtar seg å oppføre  et bygg basert på tegninger og beskrivelser etc. laget av byggherren.

Dette beskrives som at byggherren har prosjekteringsansvaret, i motsetning til en totalentreprise hvor man bruker NS 8407.

Hva er forskjellen?

Den ligger i varslingsreglene og konsekvensene ved mangledent varsling. NS 8405 setter strenge formelle krav, mens NS 8406  har mindre formaliserte frister.

Når skal det varsles?

Byggherren kan kreve (pålegge) at endringer av det avtalte skal utføres, hvor entreprenøren kan ha plikt til å utføre endringen. Entreprenøren må varsle hvis pålagt endring medfører at han mener han har krav på økt vederlag eller trenger lenger tid.

Entreprenøren må tilsvarende varsle byggherren hvis det oppdages noe som gjør at det oppstår mer arbeid som han ikke kunne forutse da avtalen ble inngått, og som medfører at han mener det er grunnlag for økt vederlag eller tid.

Følgene av manglende varsling

Blir det ikke fra den enkelte varslet i samsvar med reglene, kan den andre parten avvise slike krav:

  • NS 8405 svarfrist: Den som mottar en endringsmelding skal svare uten ugrunnet opphold, som tolkes som i løpet av noen dager.
  • NS 8406 svarfrist: Den som mottar en endringsmelding skal svare innen rimelig tid, som da betyr at man har noe lenger tid.

Krav til varsler og endringer

NS 8405 og NS 8406 kreves det at det gjøres skriftlig, og hvis partene har blitt enige om det kan det være via epost.

Endringer og varsler som er skrevet inn i byggemøtereferater anses å være skriftlige.

Når må man bruke den enkelte standarden?

Dette bør vurderes i det enkelte tilfelle, og hva partene mener er mest hensiktsmessig.

Det er da viktig å se påandre avtaler i byggeprosjektet og behovet for organisering og samordning mellom flere entreprenører.

Hvis byggherren har flere entreprenører bør man bruke samme avtale hos alle, slik at man ikke risikerer å gå glipp av noe. Det kan skje hvis en entreprenør varsler byggherren etter 8405, og byggherren må varsle videre til annen entreprenør etter 8406. Sent svar fra nummer to kan medføre at man er bundet i forhold til nummer en.

Videre bør man bruke NS 8405 hvis byggherren har sideentreprenører, men har en avtale om totalentreprise jfr. NS 8407 med hovedentreprenøren.