Hva kan jeg pusse opp selv ?

Hva er det man enkelt kan pusse opp selv, og når må man leie inn fagfolk? Hvor går grensen for hvilke arbeider som blir godkjent ved en takst og et eventuelt salg? Spørsmålene er mange. Det kan også være forskjellige regler i forskjellige boliger, som for eksempel i de tilfeller boligen er en del av et borettslag eller eierseksjonssameie. Det kan da være bestemte regler i vedtektene. Dette i motsetning til en enebolig, hvor du bestemmer alt selv.

Kan jeg pusse opp badet selv?

Bad er komplisert og omfattende. Det er mye arbeid og det krever kompetanse i flere fag. Du må vite om formelle forhold og regelverk. Noe kan man gjøre selv, noe bør fagfolk fikse og noe skal man ha fagfolk til å fikse. Det er for eksempel mulig å påføre membran selv, men man må vite hva man gjør, og membranen må kontrolleres av profesjonelle. Det er viktig å følge monteringsanvisningen. I tillegg skal man ha en viss høyde på membranen, sluket og fall til dusjen. Annet arbeid som legging av fliser eller malerarbeid kan man gjøre selv.

Hva kan man gjøre selv av elektrisk arbeid?

Arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av profesjonelle, som skal levere en samsvarserklæring i henhold til standarden NEK400.
Det er ikke lov å gjøre dette selv bortsett fra noen av de enkleste tingene.

Elektrisk arbeid du kan gjøre selv:

  • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
  • Montere og skifte varmeovner, hvis de har bevegelig ledning til støpsel.
  • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
  • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Det er heller ikke lov å legge varmekabler selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget. Ifølge Sikkerhverdag.no har ikke-faglærte verken lov til å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Hvis du har brukt ufaglært arbeidskraft på elektrikerarbeid, kan det føre til varmgang og brann. Du risikerer i så fall forkorting av forsikringen.

Hva kan man gjøre av rørleggerarbeid selv?

Rørleggerarbeid er ikke like strengt regulert som elektrikerarbeid, men det bør også utføres av profesjonelle. Husk at en vannlekkasje kan gjøre store og omfattende skader.

Hvilke krav må man ta hensyn til ved oppussing?

Som eier må man sørge for at forskriftskravene blir tilfredsstilt. Man må vite om arbeidet er søknadspliktig eller ikke. Ombygging og modernisering blir fort søknadspliktig, altså en byggesak, hvis du bor i et sameie eller borettslag. Medfører arbeidet at du må bytte sluk i etasjeskiller mot nabo, endring av rør som er innebygd i gulv eller vegg mot nabo, gjennomføring av rør til sjakt som er egen branncelle, flytting av bærevegger, hulltaking for rørføring gjennom gulvbjelker, må du søke.

Du må sørge for å ha tilfredsstillende dokumentasjon på det som er gjort, og dokumentere produkter, tekniske løsninger og kontroll av arbeid. Hvis du står uten dokumentasjon, kan en takstmann for eksempel vurdere badet til å være verdiløst.

Når må jeg søke?

Du trenger ikke å søke hvis du skal installere, rive, endre eller reparere våtrom eller kjøkken og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor samme bruksenhet eller branncelle. Husk at rommet må være godkjent for varig opphold. Eventuelt må du søke om å endre bruken av rommet. Du må søke med hjelp fra fagfolk hvis brannskillet brytes, eller ved endringer i bærende vegg eller konstruksjon (brannskillet brytes som regel når skul eller soilrør blir skiftet), eller du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken.

Hva gjør man oftest feil når man pusser opp?

Det er uheldig å pusse opp uten å sjekke om borettslaget har planer. Du kan for eksempel risikere at badet må rives hvis borettslaget skal bygge nye bad for alle.
Når man pusser opp bør ikke sluket ligge for høyt. Samtidig skal man inn med varmekabler og kanskje avrettingsmasse. Terskelen inn til badet skal være maks 15 millimeter på grunn av tilgjengelighetskravet.