Hva må jeg tåle av støy fra naboer ?

De fleste av oss ønsker ro og fred i helgene og  når vi er på ferie, som kan betyr .

Noen av oss ønske derfor å kunne sitte stille og lese bok. Andre er aktive som  selvbyggere, de snekrer og bruker motorsag. Eller de kjører gressklipper på de rareste tidspunkt.  I påsken er det ikke uvanlig at det arrangeres skirenn med høy musikk på langfredag eller påskeaften.

De fleste tenker muligens ikke så mye på helligdag fred, hvor slik støy er ulovlig og for noen  ut fra et religiøst  standpunkt .

Hvilke lover gjelder i forholdet støy fra naboer ?

Vi finner hovedreglene om dette i Lov om Helligdagsfred og Naboloven.

Det finns i tillegg egne regler om støy fra byggeplasser mv, som kort skal kommenteres til slutt

Hva sier Lov om helligdagsfred

Lov om helligdagsfred har som formål å «verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager.»

Den har strenge regler som muligens ikke er tilpasset dagens samfunnsutvikling, men  det  er en  lov og den ble vedtatt i 1995

På helligdagene skal det etter loven være stille fra klokken 00 til 24. Dette betyr at en ikke kan klippe gresset etter kl 1300 på søndag eller andre helligdager

Dette gjelder også for noen dager før helligdager, som  påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 gjelder helligdagsfreden.

Støy er beskrevet i §3 som utilbørlig larm, som igjen er beskrevet i forarbeidene som bruk av gressklipper og motorsag

Lov om helligdagsfred er en lov som politiet er satt til å håndheve, så du kan risikere både advarsel og bot dersom du blir tatt på fersken med gressklipperen

Hva er Helligdag ?

Følgende dager anses som helligdag:

  • vanlige søndager
  • nyttårsdag 
  • Skjærtorsdag 
  • Langfredag 
  • første påskedag
  • annen påskedag
  • Kristi Himmelfartsdag 
  • første pinsedag 
  • annen pinsedag 
  • første juledag annen juledag

NB: Første mai er fridag, men ikke helligdag etter helligdagslovgivningen

Hva sier naboloven ?

Naboloven §2 sier ikke noe spesielt om støy, men har en sekkebestemmelse som sier at ingen må «gjerda eller sette i verk noe som er urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe på naboeiendommen»

Dette vil da kunne gjelde støy alle dager ikke bare helligdager.

Hva som vil være brudd på reglen vil måtte vurderes konkret og den enkelte nabo kan ha forskjellig terskler for hva man mener er urimelig.

Det finnes mange dommer om dette, som musikk fra stolper i alpinanlegg eller restauranter, bjeffing fra større hundegårder og noen ganger fra enkelt hunder i leiligheter/hus.

Det som er viktig i denne forbindelse er at man prøver å ta hensyn og evt snakker med naboen hvis en vet at det vil bli bråk fra en fest.

Hva med støy fra Byggeplassen hos naboen?

I utgangspunktet gjelder naboloven, men av hensyn til samfunnsutviklingen må vi tåle mer på hverdager

Det er laget retningslinjer for hva som retningslinjer for hva som kan tåles på høyde på lyd som kan variere gjennom døgnet. Det er naturlig strenge krav om natten og neste ikke begrensninger midt på dagen. Reglene variere noe fra kommune til kommune, slik at dette bør sjekkes konkret, samtidig som Miljødirektoratet har noen hovedregler