Hvem eier parkeringsplassen ?

I de senere år ser man  i boligsameier, og noen ganger i borettslag, at en lager en parkeringskjeller i bygget hvor parkeringsarealet da blir en egen seksjon.

Utbygger gjør det for at parkeringsplassen ikke skal følge med som del av fellesarealet når man kjøper en bolig, spørsmålet hvem eier da parkeringsplassen ?.

Tidligere var gjerne parkeringsplassene en del av boligsameiets fellesareal, sammen med trappeløp, loft, hvor alle boligene eide en ideell andel og da fikk rett til parkering.

 Hva betyr det at parkerings arealet er egen seksjon?

Eierseksjonsloven fastslår at en eierseksjon kan ha to formål: bolig eller næring, hvor det er naturlig at en parkeringsseksjon er en næringsseksjon.

Alle seksjonene i bygget har eget gård-,bruks- og seksjonsnummer i grunnboken hos Kartverket.

Hvorfor lages parkeringsarealet som egen seksjon?

Når parkeringsarealet ikke er fellesareal se Eierseksjonsloven § 4 pkt e, får utbygger , og senere eier, en langt mer fleksibel omsetningsmodell, hvor de som ønsker, kjøper parkeringsplassen.

Utbygger kan da selge den enkelte parkeringsplassen, og de som kjøper blir eier av en del av parkeringsseksjonen. Hvis det er 20 parkeringsplasser vil eier av hver plass eie 1/20 av seksjonen.

Hvordan reguleres forholdene mellom de enkelte eierne av parkerings plassen?

Utgangspunktet når flere eier en eiendom sammen, utgjør dette et tings rettslig sameie, som reguleres av sameieloven.

Det betyr at det blir egne regler innad i parkeringsseksjonen, i forhold til reglene for resten av bygget som følger Eierseksjonsloven.

Det normale er at det blir laget vedtekter som i stor grad er like vedtektene for boligsameiet, og at man da avtaler så langt som mulig at Eierseksjonsloven skal gjelde.

Kan en andel i parkerings seksjonen selges fritt?

I utgangspunktet kan man fritt selge parkeringsplassen når og til hvem man ønsker. Dette kan begrenses i sameiets vedtekter, slik at den bare kan  selges sammen en seksjon. Det er også mulig å bestemme at man bare kan selge til noen som eier en boligseksjon i bygget.

Hvordan fordeles kostnadene til seksjonen?

Seksjonen er del av boligsameiet og skal samlet betale felleskostnader til sameiet i samsvar med Eierseksjonsloven § 29.  Det kan i vedtektene til boligsameiet være avtalt særlige regler om hvor stor del av kostanden denne seksjonen skal betale.

Innad i parkeringsseksjonen blir kostnaden del de enkelte seksjonene.

Dette gjør at de som ikke har kjøpt parkeringsplass, ikke får kostnader ved denne seksjonen: Motsatt når  parkeringsarealet er en del av fellesarealet.

Hvem er ansvarlig utad for parkerings seksjonen? Søksmålskompetanse

I et boligsameie er det styret som er ansiktet utad for alle seksjonseierne samlet. De har etter Eierseksjonsloven § 60 bl.a. kompetanse til å ta ut søksmål i forbindelse med ved fellesareal.

Dette gjelder ikke for eierne av en del i parkeringsseksjonen, da det er et tings rettslig sameie, hvor  eierne sammen må forfølge et slikt krav.

Det kan likevel bli avtalt at boligsameiets styre også er styre i parkeringsseksjonen, så langt det er mulig.

Har du spørsmål til dette eller andre problemer i forbindelse med parkeringsplasser ta kontakt og vi hjelper deg!