Mangler det ferdigattest på boligen ?

I forbindelse med kjøp av både ny og brukt bolig skal det normalt være en ferdigattest.

Noen ganger er det bare en midlertidig brukstillatelse, men ikke noe mer. Hvis den også mangler er det ikke lov til å bruke boligen.

Hva er en ferdigattest?

Det gir kommunen  når de avslutter sin saksbehandling og bekrefter at byggverket er oppført i samsvar med krav etter Plan og Bygningslovens § 21-10.

Det får man når den som er ansvarlig for å sette opp bygningen har bekreftet at alt er levert i samsvar med tillatelsen og forskriftene.

Kan en ferdigattest trekkes tilbake? 

Reglene bygger på tillit om at de ansvarlige har gjort det de sier.

Ferdigattesten gitt på feil grunnlag, vil kommunen omgjøre vedtaket. Dette betyr at det ikke lenger er lov til å bruke boligen før ny tillatelse foreligger.

Loven har ingen frister for omgjøring, slik at det kan skje mange år etter at ferdigattesten ble gitt.

Hva er en midlertidig brukstillatelse?

Er det en midlertidig brukstillatelse,  er det lovlig å bruke boligen.

Slik brukstillatelsen kan gis når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig.

Et typisk eksempel  er utearealer som vanskelig kan ferdigstilles i vinterhalvåret.

Det at brukstillatelsen er «midlertidig»  betyr normalt at det er en tidsfrist for å ferdigstille det som mangler.

Er ikke ferdigattest levert innen fristen, vil kommune komme med pålegg.

Hva hvis boligen er omsøkt før 1998 ?

Plan- og bygningsloven § 21-10 5 ledd  er grunnlaget for at ikke gir ferdigattest for tiltak fra før 1998 og avviser en søknad.

Bestemmelsen medfører ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige, bare at saken ikke lengre kan få ferdigattest.

For boliger fra før 1998  er det viktig og undersøke  hvorfor tillatelsen mangler og om tiltaket er lovlig oppført.

Hva gjør man hvis det mangler ferdigattest ?

Det er viktig å reklamere til selger snarest mulig.

Kjøper må avklare med kommunen om det er mulig å bo i boligen mens det skjer retting av  mangelen, da ved en midlertidig brukstillatelse. Får man ikke det må man flytte ut.

Har selger gjort noe feil er de  ansvarlig for retting av forholdet eller betale erstatning.

Har entreprenøren gått  konkurs og garantiene er for små, får kjøper kostnadene.