Hva er faren ved kausjon?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen råd hvis en gir kausjon og hvilke følger det kan få.

Det kan være mange gode grunner for å kausjonere for et barn eller en god venn når den skal kjøpe seg leilighet, men det kan bli dyrt.

Hva er kausjon ?

Kausjon betyr å garantere for at noen betaler lånet sitt.

Det vil kunne være nødvendig hvis den som låner penger ikke har nok egenkapital, ikke kan stille nok sikkerhet eller har for lite inntekt i forhold til boliglånsforskriftens utgangspunkt.

Hva er risikoen ved kausjon?

Greier ikke låntaker å betale lånet, må kausjonisten betale lånet. Det følger derfor av Finansavtaleloven kapitel 4 at banken har plikt til å råd og om nødvendig fraråde deg å stille kausjon.

Hvor mye kommer an på kausjonsavtalen, noen ganger må man bare betalte et avdrag, men som regel vil kausjonisten først bli krevet hvis lånet anses misligholdt, slik at en må betale hele lånet.

Hva er långiver (bankens) rolle ved kausjon ?

Bankene har en egen frarådings plikt hvis de mener at din økonomi ikke tåler å kausjonere.

Hva må man da vurdere hvis man stiller kausjon ?

Har man råd til å betale dette, hvor mye skal man være kausjonist for.

Det kan være for et mindre beløp av lånet, eller bare for en del av det eks bare for de første 200.000 av et lån på 1,2 mill, da bortfaller kausjonen når lånet er nedbetalt med kr 200.000.

Hvor lenge skal man være kausjonist ?

Det kan begrenses i tid i avtaleneks så lenge man selv har jobb og inntekt.

Kan kausjonen bortfalle hvis boligen øker i verdi ?

Det kan bety at pantet i boligen er nok sikkerhet.

Hvor mye kontroll har den du kausjoner for over egen økonomi?

Har vedkommende mye annen gjeld, har vedkommende løpende inntekter?

Hvem skal du kausjonere for, både sønn og samboer ?

Hva hvis samboerskapet tar slutt, skal man fortsatt ha ansvar for samboers andel av gjelden ?

Bør det lages budsjett for alle involverte for å sjekket at man har råd til å ta opp lånet ?

Hva er det verste som kan skje når du kausjonerer?

Hvis banken går på kausjonisten og den ikke greier å betalte lånet, vil banken forfølge kravet med utlegg eks i boligen, og i verste tilfelle kan en risikere at de krever at boligen din må selges, for å innfri kausjonen.

Hva med forholdet til andre barn ?

Skal man og har man råd til å kausjonere for flere barn?

Vi tenker gjerne at barna skal arve likt, men hva skjer hvis man må betale ned lånet til et av barna ?

Skal det da være forskudd på arv ?

Er du usikker om du skal kausjonere, eller  har gjort det og kommet i problemer, ta kontakt – så kan vi hjelpe deg