Hva skjer med eiendommen ved konkurs?

Hovedreglene er at etter at det er åpnet  konkurs, er det bare bostyreren som kan disponere over eiendommen til debitor.  Dette gjelder både faktisk og rettslig til bobehandlingen er avsluttet.

Hva skjer ved konkursåpningen ?

Bostyrer får et såkalt generalbeslag i alle debitors aktiva, som betyr at bostyrer blant annet får råderetten over debitors eiendommer. Det betyr at det kreves bostyrers samtykke  for enhver faktisk eller rettslig disposisjon som vedrører eiendommen.

Bostyrer sikrer dette ved at Kartverket anmerker dette i grunnboken, slik at tinglysning av dokumenter krever samtykke fra bostyrer.

Hva gjør bostyrer med eiendommen ?

Bostyrer vil forsøke å selge debitors eiendommer i det åpne markedet, enten alene eller sammen med andre aktiva som inngår i beslaget.

Samlet salg skjer hvis det er en virksomhet på eiendommen, som noen ønsker å føre videre. Hvis eiendommen er pantsatt til noen av kreditorene, må det gjøres en avtale mellom panthaver og boet om en fordeling av samlet salgssum.

Hvilke pris kan man få for eiendommen?

I motsetning til vanlig eiendomssalg skjer salget normalt ganske fort, da boet ikke ønsker å sitte med ansvar for eiendommen, samtidig som kreditorene ønsker å penger.

Den selges som den er  («as is»), og uten garantier da boet ikke kjenner eiendommen eller dens tilstand. Det medfører at kjøper overtar risikoen for skjulte feil og mangler, og avhendingslovens deklaratoriske regler fravikes (der kjøper ikke er forbruker). Dette påvirke kjøpesummen, og kan medføre at det kan gjøre et godt kjøp.

Hva skjer med gjeld på eiendommen?

Konkursboet skal selge den uten pengeheftelser, med mindre annet er avtalt. Det betyr at bostyrer må få kreditorene, som ikke får noen del av kjøpesummen til å slette sine heftelser. Hvis ikke det lar seg gjøre, må salget gjennomføres som et tvangssalg, eller abandonere se nedenfor.

Hva hvis gjelden på eiendommen er større en verdien?

Hvis eiendom er overbeheftet er den verdiløs for konkursboet, kan bostyrer oppheve beslaget i eiendommen til fordel for debitor gjennom såkalt abandonering, eller ved overføring av eiendommen til panthaver dersom panthaver samtykker, jf. konkursloven § 117 b og § 117 c.

Beslutningen skal registres i grunnboken, enten ved sletting av meldingen om konkurs fra eiendommens grunnboksblad (abandonering til debitor) eller ved tinglysing av overføring til panthaver. Dette slik at debitor/panthaver kan selge eiendommen i markedet.

Hvis konkursen fortsatt er registrert i grunnboken etter at bobehandlingen er avslutte, er det fortsatt bostyrer som må underskrive de aktuelle dokumenter.

Hva skjer inntil boet har tatt en beslutning?

Bostyrer har ansvar for eiendommen, som betyr at det må skje ettersyn. Dette vil spesielt være viktig om vinteren, hvor det  er viktig at vannrør tømmes hvis varmen i bygget ikke skal stå på.

Bostyrer har videre et ansvar for å holde eiendommen forsikret. Dette slik at boet/ kreditorene ikke taper verdier. Bostyrer vil som regel lage avtale med panthaver, slik at de tar kostnadene da fordelt på de som får salgssummen.

Blir eiendommen abandonert, vil ansvar gå over til debitor alternativ panthaver.

 

Langseth advokatfirma bistår konkursdebitor og kreditorer i slike tilfeller, har du spørsmål er det bare å ta kontakt.