Omstøtelse av gave ved personlig konkurs

Hvilke gaver kan omstøtes i forbindelse med bobehandling ved personlig konkurs? 

I forbindelse med bobehandlingen kan bostyrer fremme krav om omstøtelse. Omstøtelse er at en økonomisk disposisjon blir tilbakeført til slik det var.

Ved personlig konkurs ser vi tidvis at den konkursrammede ektefellen har gitt store verdier til den andre ektefellen. I noen tilfeller har ektefellen fått boligen i gave. Hvis gaven gis kort tid før åpning av konkurs kan gaven omstøtes hvis giverektefellen var insolvent på gavetidspunktet. Å være insolvent vil si at du ikke er i stand til å betale regninger til forfall, og at du har mer gjeld enn verdier. Bostyrer som må imidlertid bevise at kreditorunndragelse var hensikten ved å gi gaven. 

Hvor gamle gaver kan omstøtes av bostyrer?

Det er ikke alle gaver som kan omstøtes grunnet lovens frister. En gave som er gitt senere enn ett år før fristdagen kan som hovedregel omstøtes. Fristdagen er normalt den dagen da konkursbegjæringen ble mottatt av retten. 

Det finnes unntak fra ettårsfristen for gaver til nærstående og ektefelle. Her gjelder det en frist på to år. 

Hvilken betydning har omstøtelse for meg?

Virkningene av omstøtelse er at du må tilbakebetale berikelsen som er mottatt ved den omstøtelige disposisjonen. Det vil si at hvis du har tjent noe på gaven innen de ovennevnte fristene, må du overføre verdien til bostyrer. 

Regelen er imidlertid utformet slik at dersom det du har mottatt helt eller delvis har gått i tap, kan et eventuelt ansvar bortfalle. Dette er imidlertid en konkret vurdering for hver enkel sak.

Få hjelp i dag

Har du fått et krav fra bostyrer vedrørende omstøtelse? Da kan Langseth Advokatfirma bistå deg. 

Langseth Advokatfirma har spisskompetanse innen omstøtelse: Fem bostyrere og flere advokater jobber til daglig med insolvens og gjeldsforhandlinger.