Virksomhetsoverdragelse

Vi bistår selskaper, selskapers ledelse og enkeltpersoner ved kjøp og salg av aksjer, selskapsandeler og innmat i selskaper. Vi yter bistand i form av rådgivning i forbindelse med verdsettingsspørsmål, strategiske valg og forhandlinger. Videre bistår vi ved selve gjennomføringen av forhandlinger, kontraktsopprettelse og slutning/gjennomføring av avtale.


Kontaktpersoner innen SELSKAPSRETT OG KONTRAKTSRETT