Særeie og samboere

Vi ser ofte at samboere har laget samboeravtaler og testamenter, og brukt begrepet “særeie”. Dette er ikke noe som eksisterer mellom samboere, og er ofte en misforståelse og sammenblanding av begreper. Samboerne har som regel ment at  verdier eller gjenstander skal være en av samboerens eneeie.

Hva er særeie?

Særeie er en formuesordning mellom ektefeller. Dette betyr at ektefellene avtaler seg vekk fra hovedregelen om felleseie, som er at alle verdier ved deling skal deles likt. Om de avtaler at verdiene ikke skal deles, men holdes utenfor, har de valgt formuesordningen særeie. Dette må ektefellene avtale i ektepakt.

Samboere har ikke som ektefeller noen lov om formuesordning. Det en samboer selv eier, beholder han eller hun ved deling. Dette omtales gjerne som oppgjør etter eiendomsgrensene. Eier du noe alene – altså i eneeie – så er det ditt, og du tar med deg dette ved samlivsbrudd. 

Ektefeller beholder også det de konkrete eiendelene de eier selv, men må dele verdien med ektefellene. Det må ikke samboere. 

Særeie er altså ikke noe som eksisterer mellom samboere. Men det er likevel i en situasjon dette har betydning for samboere: uskifte med særeiemidler bestemt av giver eller arvelater.

Særeie bestemt av giver eller arvelater

Ektefellene kan som nevnt selv avtale særeie i ektepakt. Men særeie kan også bestemmes av giver eller arvelater. Far bestemmer for eksempel at datteren skal arve hytta etter han, og det skal være hennes særeie. Dette må både ektefeller og samboere respektere.

Uskifte med særeie

Skal gjenlevende ektefelle ha rett til å sitte i uskiftet bo med særeiet til den som dør, så må dette være bestemt av giver eller arvelater.

Tilsvarende for samboere som har rett til å sitte i uskifte etter hverandre.

Samboere som har, har hatt eller venter felles barn, har nemlig rett til å sitte i uskiftet bo med enkelte verdier:

  • felles bolig og innbo
  • bil og fritidsbolig med innbo som har tjent til felles bruk for samboerne

Slike  samboere kan også lage testament som utvider hvilke verdier de kan sitte i uskifte med.

Ikke sjelden vil nettopp en fritidsbolig eller boligen være gitt som særeie til en av samboerne. Men særeieklausulert arv eller gave som førstavdøde samboer eide, kan ikke inngå i uskifteboet, hvis det ikke kunne ha inngått i et ektefelleuskifte.

Hva med lengstlevendes verdier?

Hovedregelen ved uskifte når avdøde har særeie som lengstlevende overtar i uskifte, er at også lengstlevendes særeie vil gå inn i uskifteboet. Ektefellene kan bestemme noe annet i ektepakt eller testament,  Men dette gjelder ikke når særeie er bestemt av giver eller testator.
 
Altså: Hvis en giver eller arvelater har særeieklauslert arven eller gaven, så går den ikke inn i uskiftet, med mindre dette er uttrykkelig bestemt av giver. Dette vil være helt likt for både samboere og ektefeller.

Både ektefeller og samboere bør ha tenkt gjennom hvordan særeie skal håndteres, både ved opprettelse av testament, ektepakter og samboeravtaler. Også en giver eller arvelater bør vurdere dette grundig.  Ofte lager foreldre særeiebestemmelser uten å ha tenkt gjennom konsekvensene av dette. Om lengstlevende ikke skal få sitte i uskifte, kan barnebarna risikere å måtte flytte fra barndomshjemmet om en av foreldrene dør, fordi det er bestemt særeie uten rett til å sitte i uskifte. I tillegg arver de mindreårige barna særeiet, som Satsforvalteren skal forvalte, om det ikke er bestemt noe annet i testamentet. Dette kan være uheldig, og ikke giver/arvelaters intensjon.

Advokat Trude Stormoen har lang erfaring i arverettslig rådgivning.  Ta kontakt med henne her.