Testament og gavebrev

I et testament kan du bestemme hva som skjer med formuen din når du går bort. Likevel er det mange som tenker at testament kun er forbeholdt eldre eller syke mennesker. Vi anbefaler imidlertid alle å opprette testament for å unngå tvister ved et senere arveoppgjør. Særlig i familier med mine, dine og våre barn, vil et testament være et viktig verktøy for å unngå senere tvister. I et testament kan du også bestemme at arven skal være mottakers særeie. Med dagens høye skilsmissetall, kan du på denne måten sikre at barna dine beholder arven sin ved et eventuelt samlivsbrudd.

Pliktdelsarv

Arveloven setter noen begrensninger for hva du kan bestemme i testament. Egne barn skal uansett om du skriver testament eller ikke arve minst to tredjedeler av den totale arven opptil til 15 G hver (ca. NOK 1 700 000.)

Forskudd på arv – skriv gavebrev

For mange er det viktig at arven fordeles rettferdig. Ved å skrive avtaler, sikrer man forutberegnelighet og et rettferdig og enklere arveoppgjør.

Mens man lever disponerer man fritt over formuen og kan i utgangspunktet gi bort så mye man vil til hvem man vil. En eventuell skjevhet i hva man har gitt til barna, kan ikke rettes opp etter at du er død. Dersom et av barna får hjelp til studier eller egenkapital til bolig, men ikke de andre eller de økonomiske bidragene er av ulik størrelse,  er det mer rettferdig å definere bidragene som forskudd på arv som skal trekkes fra (avkortes) ved arveoppgjøret.

Avkortning – betingelse når gaven gis

Om du ønsker at arven skal avkortes i det senere arveoppgjøret, må du samtidig med at beløpet overføres sette som betingelse at beløpet skal trekkes fra ved fremtidig arveoppgjør. En betingelse om avkortning bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene. Fremgår det ikke hvordan beløpet skal reguleres,  settes det til verdien det hadde da det ble gitt.  Om du ikke setter slik betingelse for gaven, vil arveloven gjelde ved arveoppgjøret. Det vil si at alle barna arver like mye av formuen du etterlater deg, uavhengig av hva de tidligere har mottatt.

Gyldig testament

Det viktigste for at testamentet skal være gyldig er at det er skriftlig og underskrives av deg. To vitner skal bevitne underskriften ved at du skriver under dokumentet eller vedkjenner deg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, og de må bekrefte at du er ved full sans og samling. Vitnene må være over 18 år og ikke i nær relasjon til deg eller motta arv etter testamentet. 

Arvereglene kan være kompliserte og det er mange hensyn å ta. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med advokat ved utarbeidelse av et testament.  

Oppbevaring

Vi anbefaler at testamentet oppbevares i tingretten. Da sikrer du at testamentet blir lagt til grunn den dagen arven skal fordeles.