Bistand i byggesaker

Bistand i byggesaker

Har du behov for bistand i byggesaker?

Oppføring av egen bolig, hytte, garasje ol. vil ofte være den største investering som gjøres av privatpersoner. Men også for bedrifter kan det å sette i gang større vedlikeholdsprosjekter, tilbygg, nybygging av næringsbygg, være en stor investering. Da er det viktig at ting ikke går galt. Pass på at du får riktig bistand i byggesaken.

Det er få byggherrer som gjennomfører byggeprosjekter flere ganger gjennom livet. Derfor mangler mange byggherrer kompetanse som er nødvendig for å planlegge og gjennomføre byggeprosjektene på en trygg måte. De trenger bistand.

Bistand til å bygge bolig

Hvis du som ønsker å anskaffe egen bolig, ikke har noe eller- bare begrenset erfaring med byggeprosjekter bør du begrense deg til å beskrive dine ønsker og behov på et overordnet nivå, vise til tegninger gjerne i en bolig-katalog, og overlate det aller meste til entreprenøren. Entreprenøren skal da levere en “nøkkelferdig bolig”, hvor det ikke skal være behov for ytterligere håndverksmessige arbeider for å kunne ta boligen i bruk. Se Bustadoppføringslova § 13.

For det tilfelle at du som privatpersonen velger å ha en mer aktiv deltakelse i prosjektet er det viktig å være oppmerksom på hva som ligger i “prosjektering” og hvilket ansvar den som prosjekterer har. Overlates prosjekteringen til entreprenøren, snakker vi ofte om at entreprenøren er “totalentreprenør”. Tar byggherren selv ansvaret for prosjekteringen, snakker vi mer om en ren utførelsesentreprise, hvor entreprenøren bare skal utføre det byggherren har prosjektert. Generelt bør privatpersoner overlate prosjekteringen til entreprenøren. Se mer om dette i TEK17 kap 2 og 3

Bistand fra arkitekt, ingeniører eller andre rådgivere

Behovet for bistand vil variere sterkt avhengig av hvilken prosjekttype som velges. Det er normalt nødvendig å engasjere arkitekt, ingeniør eller byggkonsulent med relevant kompetanse og erfaring. Dette gjelder i alle faser av prosjektet fra planlegging til ferdigattest er på plass.  De fleste av disse rådgivere vil ha tilgang til standardkontrakter som kan benyttes og kan anbefale hvilken entreprenør som skal velges og følge opp denne i byggefasen. Jo flere som engasjeres som rådgivere, jo mer krevende blir det å koordinere disse. Da bør byggherren vurdere å engasjere en byggeleder, som får oppgaven med å være byggherrens høyre hånd, og ansvaret for å følge opp aktørene og prosjektet. En byggeleder har normalt ansvaret for å følge opp prosjektet teknisk, fremdriften i prosjektet og økonomien i prosjektet. 

Beskrivelsen av hva hver aktør skal levere, er det viktigste avtaledokumentet

Uansett hvem du får bistand av i byggeprosjektet, er beskrivelsen av det aktøren skal levere, det viktigste avtaledokumentet. Beskrivelsen skal på en klar og uttømmende måte beskrive hva aktøren skal levere. Den skal også beskrive hva som ikke skal levere, der det kan være tvil rundt det.

Deretter må det selvsagt avtales pris for leveransen, og tid og sted hvor leveransen skal leveres. 

Avhengig av hvem du engasjerer, vil rådgiverne være med på å utarbeide denne beskrivelsen. Det er da viktig at du passer på at også rådgiverne forstår hva prosjektering er, og sikrer at ansvaret for prosjektering blir plassert der du ønsker at det skal ligge. 

Det er ikke mulig, og heller ikke nødvendig å beskrive absolutt alt entreprenøren skal levere. Det meste av det som må gjøres, følger naturlig av overordnede beskrivelser, så som å grave ut og klargjøre byggegropen, støpe grunnmur, montere dører og vindu mm. Du trener heller ikke å beskrive hvilken kvalitet det skal være på arbeidet og materialene som leveres. Er ikke annet avtalt, skal nemlig arbeidet og materialene ha “normal” kvalitet. Se for eksempel Bustadoppføringslova § 7

Juridisk bistand

Våre advokater har omfattende erfaring innen sine fagområder, og kan Bustadsoppføringslova, Håndverkertjenesteloven og Norsk Standard kontraktene svært godt. De har bistått i byggeprosjekter fra start til mål og vet hvor det er viktig å legge inn litt ekstra kvalitetssikring, for å redusere faren for problemer senere. Vi blir også ofte tilkalt etter at det har oppstått problemer, for å hjelpe partene med å løse tvistene.

Generelt anbefaler vi at advokaten blir koblet inn i prosjektet fra starten av. Har partene på egenhånd gjort feil og rotet det til, er det vanskelig for advokatene å redde prosjektet i ettertid.