Bør jeg ha forsikring når jeg kjøper/selger fast eiendom?

Det er flere ting man må huske på dersom man skal kjøpe eller selge fast eiendom. Én av disse er blant annet å tegne forsikring for henholdsvis kjøpet eller salget av boligen. Som på de fleste andre samfunnsområder, er det viktig å tegne forsikring der man kan risikere store tap. Eiendom utgjør ofte en svært stor utgift og investering for de fleste nordmenn. Man bør derfor ofte søke råd hos advokat og vurdere forsikringsmuligheter.

Konflikt mellom selger og kjøper forekommer ofte i praksis, og da er det et fortrinn – særlig for selger – å ha tegnet forsikring.

Hvilke forsikringsmuligheter har selger?

Selger kan tegne noe som kalles eierskifteforsikring/boligselgerforsikring.

Denne forsikringen dekker selgers økonomiske ansvar overfor kjøper, der kjøper har et berettiget krav mot selger.

De fleste eiendomskjøp blir solgt «som den er/as is» – kjøper kan derfor ikke fremme krav for alle mangler. Typisk kan kjøper nå frem med et krav der:

  • Selger har tilbakeholdt opplysninger om eiendommen (og som han kjente eller måtte kjenne til), jf. Avhendingslova § 3-7.
  • Selger har gitt en uriktig opplysning til kjøper (det samme gjelder annonse, prospekt mv. som andre markedsfører på vegne av selger), jf. Avhendingslova § 3-8.
  • Boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, jf. Avhendingslova § 3-9.

Har man kjøpt en enebolig kan også mangler ved utearealet utgjøre en mangel – eks. et vesentlig mindre areal.

Hvilke forsikringsmuligheter har kjøper?

Kjøper kan tegne såkalt boligkjøperforsikring når man som privatperson kjøper bolig.

Til forskjell fra boligselgerforsikringen, er dette ikke en ansvarsforsikring. Dette er en rettshjelpsdekning som kan gi deg som kjøper tilgang til advokattjenester ved en tvist om boligkjøpet. Men – det er viktig å være klar over at forsikringen ikke automatisk dekker dine kostnader til juridisk hjelp. Videre – noen kan i etterkant ha opplevd at slike forsikringsselskaper ikke nødvendigvis har villet gå videre med saken sin, og til og med at de har nådd frem med et krav i etterkant med egen advokat.

Dette har nærmere blitt omtalt hos Huseiernes Landsforbund.

Hvis du får avslag hos boligkjøperforsikringen din, bør du oppsøke advokat for nærmere råd.

Man har også gjennom sine ordinære bolig- og innboforsikringer en rettshjelpsdekning som kan dekke advokatkostnader i slike tvister. Denne dekningen kan imidlertid være mer begrenset, både med hensyn til sum og egenandel du må betale selv.

Om kjøper bør tegne forsikring, er derimot noe som hver enkelt må vurdere konkret.

Når og hvordan tegner man boligselger-/boligkjøperforsikring?

Boligselgerforsikring tilbys via eiendomsmeglere og tegnes i forkant av kontraktsinngåelse. Eksempler på selskaper som tilbyr slike forsikringsdekninger er forsikringsselskapet Protector Forsikring ASA og forsikringsmegleren Söderberg & Partners.

Boligkjøperforsikring tilbys via eiendomsmeglere, men kan også kjøpes direkte av enkelte forsikringsselskaper, eksempelvis IF Skadeforsikring og Help Forsikring.

Rådgivning knyttet til fast eiendom hos Langseth Advokatfirma DA

Langseth Advokatfirma DA har flere erfarne eiendomsadvokater og som også har bakgrunn fra forsikring.

Skal du kjøpe eller selge boligen og ønsker råd om hvordan du bør gå frem, bistår vi gjerne med dette.

Dersom du allerede har havnet i en tvist – enten som selger eller kjøper – kan du også kontakte oss for nærmere rådgivning.

Vi anbefaler alltid å ta kontakt med advokat om noe er usikkert.

Skrevet av advokat Johannes P. Notaker-Velde

Advokat Johannes P. Notaker-Velde har både jobbet med flere eiendomssaker og forsikringssaker. I tillegg til å bistå med flere eiendoms- og forsikringssaker i Langseth Advokatfirma DA, har han også flere års arbeidserfaring fra et av verdens største forsikringsmeglingskonsern.