Entrepriseadvokat

Har du behov for advokatbistand i et bygg eller anleggsprosjekt, bør du velge en entrepriseadvokat. Men hva er en entrepriseadvokat? Her kan du lese mer om hva du bør se etter når du velger advokat for å bistå deg.

Bygg og anleggsbransjen er en boltreplass for mange advokater

Årlig kjøpes advokatbistand for mange hundre millioner kroner, bare innen fagområdet entrepriserett. Det gjør bygg og anleggsbransjen til en av de største markedsplassene for advokater. Mange advokater vil inn i markedet og kaller seg entrepriseadvokater. Men det at de kaller seg entrepriseadvokat betyr ikke at de har den kunnskap og erfaring som er nødvendig for å deg den bistand du betaler for.

Dette må en entrepriseadvokat kunne

En entrepriseadvokat må som et minimum kjenne til sondringen mellom forbrukerentreprise og proff entreprise. Alle avtaler om utføring av et bygg eller anleggsarbeid for en privatperson, når entreprenøren opptrer i næring er forbrukerentrepriser. Er det snakk om oppføring eller totalrenovering av bolig elle fritidsbolig, er vil Bustadoppføringslova automatisk komme til anvendelse. Alle andre forbrukerentrepriser reguleres av Håndverkertjenesteloven. Advokaten bør ha kjennskap til alle de sentrale bestemmelsene i lovene og vite når de ulike lovene kommer til anvendelse.

Vær klar over at Norsk Standard har utarbeidet egne avtaleformularer som bør brukes når det skal inngås avtaler som reguleres av lovene. Merk da at Byggblankett 3501 og 3502 bør brukes på kontrakter under Håndverkertjenesteloven, og Byggblankettene 3425 til 3429b på ulike avtaler etter Bustadoppføringslova.

Vi har ikke tilsvarende lover for entreprisekontrakter mellom næringsdrivende. Derfor har Norsk Standard utarbeidet standardkontrakter med kontraktsvilkår, tilsvarende de lovbestemmelsene vi finner i Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven. Det er mange slike standardkontrakter, og advokaten bør vite hvilke regler de ulike standardkontraktene har, hvordan de tolkes av domstolene og hvilken standardkontrakt som passer best til ditt prosjekt.

Bygg og anleggsarbeider som skal gjennomføres i Norge, må oppfylle alle krav som følger av lov og forskrift. Dette er selvsagt, og det følger i tillegg av Plan og Bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er svært mange krav i lov og forskrift. De mest sentrale finner vi i Byggeteknisk forskrift (EK17).  Det er også her det begynner å bli komplisert.

Enten det er avtalt eller ikke, skal entreprenøren oppfylle alle kravene i forskriften. Men hva kravene går ut på, og hvordan vi kan finne veiledning på tolkningen av kravene er typisk noe entrepriseadvokaten skal kunne hjelpe deg med. Du vil fort høre utrykk som “Norsk Standard”, “NS 3420”, “preakseptert ytelse” etc, som normer for den kvalitet og egenskaper entreprenørens leveranse skal ha. Hva dette betyr skal en entrepriseadvokat kunne fortelle deg.

Prosesskunnskap

Entrepriseadvokat

Advokaten skal kunne veilede deg rundt prosessene du må eller bør gjennom. Innledningsvis bør målet være å finne frem til en utenrettslig løsning mellom partene. En avtale som avslutter tvisten. Advokatens jobb er da å veilede deg slik at du får så god forhandlingsposisjon i forhandlingene som mulig. En god forhandlingsposisjon er det beste utgangspunkt for et godt forhandlingsresultat. Det er flere grep som kan og bør tas for å styrke forhandlingsposisjonen, og det er viktig å håndtere disse riktig fra starten av. En god entrepriseadvokat vil kjenne til disse og veilede deg om dem. Det er begrenset hva en god entrepriseadvokat kan reparere i ettertid, om du eller andre har ledet deg inn i en dårlig posisjon i forkant. Det å ha en fast advokatforbindelse, som brukes aktivt i inngang til bygg og anleggsprosjekter er ofte en god investering.

Får dere ikke til en utenrettslig løsning, og tvisten er stor nok, kan det bli nødvendig å løse saken ved hjelp av domstolene. Da skal entrepriseadvokaten kunne veilede deg rundt det med prosessrisiko, prosessøkonomi, og hvordan saken best bør forberedes og prosederes.

Store og små advokatfirmaer

Advokatmarkedet er stort sett delt i 3. I den ene enden finner du de store advokatfirmaene i Oslo og til dels i Bergen og Trondheim. Disse har store ressurser og advokater som er spesialisert innen ulike fagområder. Det er ingen hemmelighet at disse fakturere kundene mye for sin bistand. I den andre enden av skalaen finner du lokale advokater. Disse finner du rundt om i landet, de er mer generalister, advokater som tar på seg de oppdrag som kommer. Det kan være meget dyktig advokater, men har normalt ikke den luksus å kunne spesialisere seg, kun jobbe med bygg og entreprisesaker. Disse har normalt lavere kostnader til husleie ol. og opererer med lavere timepriser.

Mellomstore advokatfirmaer med spesialiserte entrepriseadvokater

Mellom disse finner du en gruppe advokatfirmaer med advokater som har spesialisert seg innen ulike fagområder, men som ikke har de samme ressursene som de store advokatfirmaene. Advokatene her er normalt minst like gode som advokatene i de store firmaene. Samtidig har de normalt lavere honorarkrav enn de store advokatfirmaene. Langseth Advokatfirma DA er et slikt advokatfirma. Vi har av spesialiserte advokater, blant annet entrepriseadvokater, og våre honorarkrav har jevnt over i de siste rettsakene vi har vært involvert i, ligget omtrent på halvparten av det advokatene fra de store firmaene har fakturert.

Det ikke er timeprisen som er det avgjørende, det er totalprisen

Du må velge hvilke av disse advokatkategoriene du ønsker å kjøpe tjenester av. På samme måte som du søker en spesialist innen helserelaterte spørsmål, bør du bruke spesialiserte advokater på konkrete tvister.

Vi bistår kunder over hele landet, både på byggherresiden, entreprenørsiden og på rådgiversiden.

Lurer du på om vi kan være et riktig valg for deg, skal du ikke nøle med å ta kontakt for en uforpliktende prat som saken. Deretter kan du bestemmer deg for om du skal bruke oss eller ikke.

Advokat / Partner Bent S. Kverme
Mobil 90 72 86 82
kverme@ladv.no

 

 

 

 

 

 

 

 

advokat, entreprise, entrepriseadvokat