Forenklede krav til utleie av egen bolig

Reglene for krav til utleie av egen bolig endres.

Jeg har oppsummert endringene som inntrer 1. januar 2016:

Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass.

Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.

Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.

Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk.

Lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.

Ikke krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.

Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke.

Ikke krav til tilfredsstillende utsyn. Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.

Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet.

Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys

 

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet