Kjøpekontrakt for eiendom

Det anbefales alltid at man utarbeider en skriftlig kontrakt for kjøp og salg av eiendom. Generelt er det ikke et krav at en avtale må være utferdiget skriftlig, for at den skal være gyldig. Men dersom det gjelder et vanlig salg av boligeiendom til en forbruker, kan en av partene alltid kreve at kjøpekontrakten skal settes opp skriftlig.

Avhendingsloven, som regulerer salg av fast eiendom, har flere bestemmelser som ikke kan fravikes til ugunst for kjøperen, dersom kjøperen er en forbruker. Dersom slike ufravikelige bestemmelser likevel ikke er fulgt, vil avtalens innhold, som strider mot lovens bestemmelser, være ugyldig.

Det finnes flere standardkontrakter for eiendom. Enkelte av standardkontraktene finnes på Forbrukerrådets hjemmesider.

Ofte har likevel selger eller kjøper behov for ytterligere regulering av forholdet, og da kan det være nyttig å få juridisk bistand, slik at man ikke bryter avhendingslovens ufravikelige bestemmelser.

Selv om det er utferdiget en kjøpekontrakt, vil det enkelte ganger oppstå tvister mellom en kjøper og en selger. I denne forbindelse er det ofte avtalt at eiendommen er solgt “som den er”, eller med lignende forbehold. Det betyr at det skal mer til enn vanlig, før det foreligger en mangel ved eiendommen, som kjøperen i tilfelle kan gjøre gjeldende mot selgeren. Høyesterett av avsagt flere dommer om dette.

Langseth Advokatfirma DA har lang erfaring i å utarbeide kjøpekontrakter for fast eiendom, og i å bistå både selgere og kjøpere i tvister. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.