• Hjem
  • fast-eiendom
  • Tingsrett
  • Mange foreldre synes det er hyggelig at barna arver hytta sammen og kan eie og bruke den i sameie

Mange foreldre synes det er hyggelig at barna arver hytta sammen og kan eie og bruke den i sameie

Det er likevel ikke alltid denne modellen funker på sikt.

Barna kan utvikle seg forskjellig med ulik økonomi, forhold og ekteskap kan gå over styr og andre ting som kan endre på forutsetningene.

En annen greie er at vi mennesker vel er skapt slik at ansvarsfølelsen kanskje dempes når ansvaret fordeles på flere.

Sånn sett anbefaler vi alltid at hytta overtas av ett av barna hvis mulig

Utfordringen er i så fall å finne ut hvem av barna som skal overta. Mange mener at dette kan løses ved loddtrekning noe som tilsynelatende høres rettferdig ut.

Mor og far kan i alle fall ikke bebreides for at de har tilgodesett en på de andres bekostning.

På den annen side kan man jo risikere at hytta havner hos den av podene som er minst egnet til å eie og drifte en hytte.

Sånn sett risikerer man at hytta ikke får den oppfølging den trenger og forfaller.

Vi fraråder derfor loddtrekning

Men hvordan skal man gå frem når det gjelder spørsmålet om hvem som skal overta hytta?

Vi pleier å råde våre kunder som ønsker å overføre hytta til neste generasjon til flg. innkall barna og fortell at dere vil fristille dere fra hyttelivet og ønsker å overdra hytta til neste generasjon.

Fortell barna at dere foretrekker at en blir eier og forklar at det er det beste for ungene og hytta.
Si til dem at de får 3 eller 6 mnd. til å diskutere seg frem til hvem som skal overta.

Si fra at dersom de ikke blir enige må dere beslutte hvem som skal eie hytta i fremtiden.

På denne måten gir dere barna selv muligheten til å finne ut hvem som skal overta.

Dere kan dermed ikke bebreides for å ha foretrukket en fremfor en annen.
Det kan hende at barna kommer tilbake til dere uten å ha funnet frem til den rette og insisterer på å overta hytta sammen.

Det er jo ikke så uvanlig at de unge ønsker å beholde muligheten til å bruke hytta.

Før dere gir opp planen med en eier har vi et viktig råd:

Før dere overdrar hytta må dere forelegge en sameieavtale for barna.

En slik avtale vil inneholde mange viktige bestemmelser hva gjelder sameiernes rettigheter og plikter, ikke minst det siste.

Ved å gjennomgå en slik avtale vil de bli konfrontert med kostnader til vedlikehold, dugnader, innbetalinger, sameiermøter m.m. og dermed hvilket ansvar de påtar seg.

Vi ser ofte at mange unge ved denne lille øvelsen tenker ekstra godt gjennom konsekvensene og til slutt likevel innser at det kan være like greit å bli løst ut og finne på noe annet.

Hvis ungdommen fortsatt insisterer på at de vil eie sammen begynner verktøykassa og bli tom.

Men dere har i alle fall prøvd de muligheter som er til rådighet.

Og en ting til:

Pass på at sameieavtalen er signert av alle parter før dere går til skrittet og overdrar hytta.

  • Hjem
  • fast-eiendom
  • Tingsrett
  • Mange foreldre synes det er hyggelig at barna arver hytta sammen og kan eie og bruke den i sameie