Selge bolig uten megler

Det er enklere enn man tror å selge bolig uten megler. Mange advokater har oppgjørsbevilling, og kan bistå med oppgjøret og andre nødvendige juridiske spørsmål. Vi hos Langseth Advokatfirma DA  kan hjelpe deg med dette.

Vi hjelper deg med å utarbeide kjøpekontrakt, vi sørger for at gamle lån innfris og slettes og sørger for at tinglysing av skjøte og at selgerens panteobligasjon kan slettes. Vi sørger også for tinglysing av sikringsobligasjon. Nærmere informasjon om tinglysingen.  Når skjøtet er tinglyst, vil alle som undersøker Grunnboken se hvem som er eier av eiendommen. Det er viktig å tinglyse, slik at kjøpers eierinteresser blir beskyttet.

Etter at skjøtet er tinglyst, sender Statens kartverk skjøtet tilbake til den som har innsendt skjøtet. Dersom vi forestår oppgjøret, vil vi motta skjøtet. Vi kontrollerer at alt er i orden og at selgers heftelser er slettet fra Grunnboken. I forbindelse med selve oppgjøret, se nedenfor, sendes så skjøtet til kjøperen.

Noen ganger må det også avklares om det hviler for eksempel forkjøpsretter på eiendommen, og det hjelper vi deg også med. I den forbindelse bistår vi også med å melde fra til for eksempel sameiet eller borettslaget om eierskifte, dersom dette er nødvendig.

Du kan selv sørge for at boligen blir avertert på www.finn.no , men vi kan også bistå med dette.

Til slutt skjer salget av eiendommen. Det skal skje en overtakelse, og vanligvis skjer dette ved at kjøper og selger møtes i huset. Dette kalles for overtakelsesforretning.  Her kan vi bistå, dersom det er viktige forhold som bør gjennomgås. I dette møtet sørger man for å gå gjennom boligen, sammen med selger og kjøper, blant annet for å undersøke at alt er som det skal være etter den inngåtte kontrakten.

Deretter underskriver kjøper og selger en overtakelsesprotokoll. Når denne er underskrevet, har kjøperen blitt eier av eiendommen.

Det er nå oppgjøret skal skje. Kjøper har innbetalt kjøpesummen og omkostningene til vår klientkonto. Helt fram til underskriften på overtakelsesprotokollen har kjøperen instruksjonsmyndigheten over pengene. Helt fram til dette tidspunktet kan for eksempel kjøperen holde igjen penger som sikkerhet for mangler.

Når overtakelsen er gjennomført, det vil si at overtakelsesprotokollen er underskrevet, er det selger som har instruksjonsmyndigheten over den innbetalte kjøpesummen. Da skal oppgjøret gjennomføres, det vil si at pengene skal betales til selger. Etter at overtakelsesmøtet er gjennomført og protokollen er underskrevet, overleveres nøklene til kjøperen.

Ofte oppstår det uenighet mellom selger og kjøper. Uenigheten kan for eksempel bestå i at kjøperen mener det foreligger mangler ved eiendommen. Som regel er en eiendom solgt “som den er”, eller med et lignende forbehold. Det betyr at det skal mer til enn vanlig før man kan legge til grunn at det foreligger en mangel som selgeren kan gjøre gjeldende mot kjøperen. Høyesterett har kommet med enkelte avklarende rettsavgjørelser for hvor mye som skal til før det foreligger en mangel, når eiendommen er solgt med slikt forbehold. Vi kan bistå deg i en slik prosess.