Krav ved etablering av selskap

Langseth Advokatfirma bistår jevnlig ved etablering av selskaper. Klienten må ved stiftelsen ha truffet en rekke valg av faktisk karakter før stiftelsen kan gjennomføres.

Hvis det skal være et aksjeselskap/AS,  stiller Aksjeloven kapitel 2 ,noen krav .

 

Stiftelsen kunne gjennomføres på en effektiv måte dersom følgende opplysninger allerede er fastlagt:

 • Selskapets navn
 • Selskapets forretningskommune og adresse
 • Selskapets vedtektsfestede formål/virksomhet
 • Aksjekapital og hver aksjes pålydende
 • Om aksjeinnskuddet skal kunne foretas med annet enn penger
 • Om selskapet selv skal dekke stiftelseskostnadene
 • Stifterne/aksjonærene: Navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer) må være innhentet
 • Antall styremedlemmer
 • Styremedlemmenes og varamedlemmenes navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer)
 • Hvem som skal være styreleder
 • Om selskapet skal ha daglig leder/administrerende direktør
 • Revisors navn, revisornummer og kontoradresse
 • Hvem som skal ha rett til å forplikte selskapet/ha signatur
 • Om aksjene skal være omsettelige
 • Om det skal gjelde forkjøpsrett ved aksjeovergang
 • Om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke fra selskapets styre
 • Om selskapet skal ha merverdi-pliktig virksomhet
 • Om selskapet skal ha ansatte

Dersom du er i tvil om hvilken stilling du skal ta til ovennevnte momenter, bistår vi selvfølgelig med rådgivning.