Hvordan stifte et selskap (AS eller ANS)?

Etablering av virksomhet – stiftelse

 

Virksomheter kan ikke bare organiseres i ulike eierformer, men det er også i stor grad mulig og viktig å differensiere utformingen av selskaper innenfor samme selskapstype. Når eierformen er valgt og selskapet skal stiftes, kan valg vedrørende hvordan det konkrete selskap skal formes vise seg å være vel så viktig som selve valget av selskapstype. Vi bistår gjerne med rådgivning i denne fasen, og gjennomfører også selve etableringen av alle former for selskaper.

Særlig om etablering av aksjeselskap:

Vi bistår jevnlig ved etablering av aksjeselskaper. Klienten må ved stiftelsen ha truffet en rekke valg av faktisk karakter før stiftelsen kan gjennomføres. Dersom du først har valgt å organisere din virksomhet som et AS, vil stiftelsen kunne gjennomføres på en effektiv måte dersom følgende opplysninger allerede er fastlagt:

– Selskapets navn

– Selskapets forretningskommune og adresse

– Selskapets vedtektsfestede formål/virksomhet

– Aksjekapital og hver aksjes pålydende

– Om aksjeinnskuddet skal kunne foretas med annet enn penger

– Om selskapet selv skal dekke stiftelseskostnadene

– Stifterne/aksjonærene: Navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer) må være innhentet

– Antall styremedlemmer

– Styremedlemmenes og varamedlemmenes navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer)

– Hvem som skal være styreleder

– Om selskapet skal ha daglig leder/administrerende direktør

– Revisors navn, revisornummer og kontoradresse

– Hvem som skal ha rett til å forplikte selskapet/ha signatur

– Om aksjene skal være omsettelige

– Om det skal gjelde forkjøpsrett ved aksjeovergang

– Om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke fra selskapets styre

– Om selskapet skal ha merverdi-pliktig virksomhet

– Om selskapet skal ha ansatte

Dersom du er i tvil om hvilken stilling du skal ta til ovennevnte momenter, bistår vi selvfølgelig med rådgivning.