En pent kledd mann med briller på vei ut en port.

Kan jeg låne penger til mitt eget aksjeselskap?

Hvis likviditeten strammer i eget aksjeselskap hender det at eneaksjonæren vil låne inn penger for å komme over utfordringen. Kan jeg låne inn penger til eget aksjeselskap? Hva må jeg passe på?

Om du som eneaksjonær vil låne penger fra aksjeselskapet ditt, gjelder strenge regler. Viktigst er at selskapet må ha tilstrekkelig egenkapital. Reglene er ikke like strenge den andre veien når du skal låne penger til aksjeselskapet ditt.

Det viktigste om du skal låne inn penger til selskapet ditt er at du er nøye med å lage en skriftlig låneavtale. I låneavtalen vil det være naturlig å regulere vilkårene for tilbakebetaling. Videre bør du regulere hvilken rente som skal betales. Dessuten bør du spesifisere om dette er et alminnelig lån på linje med andre kreditorer, eller om dette er ment som et ansvarlig lån. Et ansvarlig lån står tilbake for andre kreditorer. Et ansvarlig lån styrker ikke egenkapitalen, da må du konvertere til aksjekapital. Men et ansvarlig lån styrker selskapets kapitalbase.

Dersom selskapet ditt senere sliter med svak egenkapital og likviditet, må du være oppmerksom på at det kan være forbundet med risiko å nedbetale på lånet du har gitt selskapet. Dersom selskapet går konkurs, kan disposisjonen være omstøtelig etter dekningsloven om du har prioritert å betale ned på ditt eget lån fremfor at andre kreditorer har fått dekning.

For å få på plass en god låneavtale kan det være lurt å få hjelp fra en advokat. Og ikke minst om selskapet sliter med egenkapitalen, er det mye du må passe på etter aksjeloven. Det kan spare deg for store kostnader og mye bryderi å få litt veiledning fra en advokat i en slik situasjon.   

Audun Lillestølen, Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med rådgivning innenfor forretningsjus i mer enn 20 år.