Økokrim åpner etterforskning mot meg. Hva gjør jeg?

Når Økokrim banker på døren, er det lett å få panikk. Kanskje vil de ransake for å ta beslag, eller de vil pågripe deg. Her får du noen råd om hva du bør gjøre når krisen inntreffer.

Når kan Økokrim ransake?

For at Økokrim skal kunne foreta ransaking må det foreligge skjellig grunn til mistanke om at du eller foretaket ditt har begått en straffbar handling som kan medføre fengsel. Dette følger av straffeprosessloven . Skjellig grunn betyr at det må være mer sannsynlig at du er skyldig enn at du ikke er skyldig. Det er vanligvis tingretten som må ha vurdert om det foreligger slik skjellig grunn før en ransaking kan skje. Bare i unntakstilfeller kan Økokrim selv bestemme at det skal ransakes.

Dette grunnlaget for ransakingen skal Økokrim forklare deg før ransakingen begynner. Gjør de ikke det, kan du spørre etter det.

Har Økokrim rett til å se på alt?

Dersom Økokrim først har fått en gyldig beslutning om ransaking, kan de se på alt, og de kan ta beslag, typisk i datautstyr og i dokumenter.

Men dersom den virksomheten du driver er underlagt taushetsplikt gjelder begrensninger. Dersom din virksomhet er et legekontor eller et advokatkontor, finnes det mest sannsynlig både dokumenter og innhold på datamaskiner som Økokrim ikke uten videre har anledning til å få tilgang til. I et slikt tilfelle må du påpeke at Økokrim ikke må krenke lovpålagt taushetsplikt. De har da rutiner for å sikre materialet uten at de umiddelbart får tilgang.

Skal jeg svare på alt Økokrim spør om?

For de fleste vil en aksjon fra Økokrim være en dramatisk opplevelse. Noen opplever i en slik situasjon å miste overblikket og kanskje komme med uttalelser i affekt. Det som sies i et avhør blir protokollert. Dersom du senere forklarer deg annerledes, må du regne med å bli konfrontert med det. Om resultatet av en etterforskning blir at det tas ut tiltale mot deg, kan du også i retten bli møtt med at du har sagt noe annet i et tidligere avhør.

Som du skjønner, kan det finnes gode grunner til at du bør være forsiktig med å forklare deg i den helt innledende fasen.

Trenger jeg advokat?

Nettopp fordi du selv er i en stressende situasjon, blir det ekstra viktig at du kan rådføre deg med en advokat underveis. Det har du krav på, i enkelte tilfeller også på statens regning.

Advokaten kan gi deg råd og han eller hun kan bli med deg i avhør. Det er også viktig at advokaten kan be om innsyn i sakens dokumenter. Det betyr at bevisgrunnlaget for siktelsen mot deg kan bli mer klart før du går i avhør.

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeider jevnlig med saker om økonomisk kriminalitet.