Arbeidrettsadvokater

Langseth Advokatfirma DA har arbeidsrettsadvokater som bistår arbeidstakere så vel som arbeidsgivere. Våre advokater innen arbeidsrett yter generell rådgivning og prosederer saker. Arbeidet kan knytte seg til å utarbeide og forhandle arbeidsavtaler, gjennomføre omstillinger og nedbemanninger, ta stilling til ulike pensjons- og intensivordninger og til problemstillinger knyttet til avskjed og oppsigelser.

Generell bistand fra en advokat innen arbeidsrett gis ved ansettelser, arbeidsavtaler, arbeidsreglement, virksomhetsoverdragelser, drøftelsesmøter oppsigelser, avskjed, forhandlingsmøter og advarsler. Langseth Advokatfirma tilbyr sin erfaring i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet eller når konflikten skal løses.

Se ellers fagområdene innen arbeidsrett som kan gi nyttige opplysninger. Kontakt en av våre arbeidsrettsadvokater ved å bruke skjema på høyre side.