Hva bør du gjøre ved en trafikkskade?

  • SKREVET AV:


Blir du  skadet i trafikken, er det særlig to ting du bør gjøre så fort som mulig: kontakt lege eller annet medisinsk helsepersonell og meld fra til forsikringsselskapet.

Akutt dokumentasjon

Om du er utsatt for en alvorlig trafikkulykke, vil det normalt både være ambulanse og politi til stede. Da vil det foreligge politirraporter som både ulykkeshendelsen og personskader, og det vil være nedtegnelser i journaler fra ambulanse og sykehus.

Det er ved de litt mindre alvorlige ulykkene det er særlig viktig å ta kontakt. Dessverre kan også en liten ulykke medføre store skader som kan gi alvorlige konsekvenser. Dette gjelder typisk ved påkjørsel bakfra og andre skadehendelser hvor man får skader som ikke kan påvises objektivt på et røntgenbilde osv.

Vi opplever stadig at den som har blitt skadet, ikke tar kontakt med lege umiddelbart. Typisk fordi man tenker man kan like gjerne ta det med ro og se det an noen dager. Kanskje tar men en egenmelding, eller har ferie eller fridager til gode uansett, slik at man ikke trenger sykmelding.

Vær imidlertid oppmerksom på at særlig ved nakkesleng, er det vanlig at symptomene ikke oppstår der og da. Man kan føle seg litt forslått, men våkne dagen etter med sterke smerter, hodepine, nummenhet og andre plager.

I rettspraksis har det utviklet seg en “lære” om at symptomer etter nakkesleng oppstår innen ca 2-3 døgn fra ulykken. Da er det viktig å få bevist at dette skjedde, og de viktigste bevisene er nettopp journal fra lege eller behandler.

Oppsøk derfor lege etter en ulykke selv om du kun har små plager og symptomer!

Meldefrist  – bilansvarsforsikring

Meld fra til bilens forsikringsselskap om du har vært utsatt for en ulykke. Om det er flere biler involvert, holder det at du melder fra til forsikringsselskapet til den bilen du satt i, selv om den andre bilen har skylden for ulykken.

Om man ikke finner ut av bilens forsikringsselskap, eller den manglet forsikring, kan man melde inn skaden til Trafikkforsikringsforeningen.

Det er ett års meldefrist, men tiden løper, så ikke vent med dette. Du trenger ikke vente med å melde inn saken til forsikringsselskapet til du vet om du får en varig skade, eller til du vet om du vil få tap eller utgifter du vil kreve erstattet.

Andre forsikringer

Merk deg også at det gjelder 1 års meldefrist også for andre forsikringer. De fleste bilansvarsforsikringer har også en ulykkesforsikring. Den vil normalt bli registrert samtidig med meldingen om bilulykken.

De fleste har imidlertid flere forsikringer enn de vet om, og mange mister rettmessige krav grunnet manglende melding. Husk å sjekk om du har forsikringer som kan komme til anvendelse gjennom arbeidsgiver, fagforbund, ektefelle/samboers arbeidsgiver og fagforbund, reiseforsikringer og andre private forsikringer du kan ha tegnet.

Skademelding

Vær nøye med hva du skriver i skademeldingen. De opplysningene du gir her, vil følge saken videre. Ta gjerne kontakt med advokat for bistand. Bilansvarsselskapet skal erstatte nødvendige og rimelige advokatutgifter.