Advokatutgifter

De fleste har behov for bistand fra en advokat med spesialkompetanse i forbindelse med et erstatning- eller forsikringsoppgjør. Ansvarlig forsikringsselskap skal i utgangspunktet dekke advokatutgifter på samme måte som andre utgifter skadelidte blir påført.

Har du blitt skadet og vil søke erstatning? Eller er du i en pågående sak mot forsikringsselskapet?

Det kan være vanskelig å stå mot et stort forsikringsselskap alene. Du føler kanskje at du ikke blir hørt eller trodd, og du lurer på om du kan ha krav på mer enn det selskapet tilbyr. Det tar mye energi når du i tillegg har store smerter etter skaden.

For at du skal få et riktig oppgjør, er det viktig at du tar kontakt med en advokat så fort som mulig. Siden erstatning er et vanskelig rettsområde. Det er for de fleste nødvendig med hjelp fra en advokat som er spesialist på personskadeerstatning. Da vet du at du vil få den beste oppfølgingen.

Forsikringsselskapet betaler for advokat

Det mange ikke vet, er at forsikringsselskapet som er ansvarlig for personskaden, også dekker advokatutgifter ved personskade. Dette gjelder uansett om man har blitt skadet i en trafikkulykke, i yrket eller dersom man er påført en pasientskade.

Mange som blir skadet rammes hardt økonomisk. Det er derfor mange som tenker at de ikke har råd til å la seg bistå av en advokat. Da er det viktig å vite at advokater i de fleste erstatningssaker får sine kostnader dekket direkte fra forsikringsselskapet. Det betyr at de fleste skadelidte slipper å tenke på å måtte dekke utgiftene fra egne midler, eller før de mottar erstatning.

Forsikringsselskapene gjør en vurdering av om utgiftene til advokaten er rimelig og nødvendig tatt hensyn til sakens kompleksitet og omfang.

Rettshjelpsforsikring

Mange skadelidte vet heller ikke at de også har dekning for utgifter til advokat gjennom sin innbo- eller villaforsikring, eller bilforsikring. Slike forsikringer inneholder nemlig dekning for rettshjelp.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og forsikringsselskapet, vil rettshjelpsforsikringen dekke utgiftene du har til advokat i forbindelse med tvisten.

Rettshjelpsdekningen inntrer først når det foreligger en tvist. Dersom du har kommet med et erstatningskrav som forsikringsselskapet avviser, så foreligger det en tvist.

De fleste rettshjelpsforsikringer har en egenandel på inntil kr 4 000, i tillegg til 20 prosent av advokatutgiftene. Dekningen er som regel begrenset oppad til kr 100 000, men dette kan variere fra forsikring til forsikring.

Ta kontakt med en advokat

Vi vet at det lønner seg å ta kontakt med en advokat for å få den erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.