Erstatning for traumatisk hodeskade

Hva er en hodeskade?

Hvert år er det mange som faller og slår hodet og får en varig hodeskade. Det kan skje ved at man for eksempel sklir på isen, blir utsatt for vold eller slår hodet i en trafikkulykke. De aller flest får litt vondt i hodet etter et slikt slag og blir friske igjen etter kort tid. Men noen får plager som ikke går over og som blir til varige skader.

En følelse av utmattelse, tretthet og redusert kapasitet for både mental og fysisk aktivitet er vanlige symptomer etter en traumatisk hjerneskade (TBI). Det samme er svimmelhet og redusert hukommelse.

Lette hodeskader, såkalt (mild TBI) kan også medføre mange av de samme symptomene og bli til varige skader, selv om skaden som et utgangspunkt ikke synes å være så stor.

Har jeg krav på erstatning?

Ja, du har krav på erstatning, men det kan være avhengig av hvordan skaden skjedde og hvilke forsikringer du er omfattet av:

  • Skjedde skaden på jobb, vil du trolig være omfattet av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og ha krav på yrkesskadeerstatning
  • Skjedde skaden i trafikken, vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet fra det kjøretøyet som skadet deg
  • Skjedde skaden i fritiden er det litt mer komplisert. Dersom du har tegnet egen ulykkesforsikring eller reiseforsikring vil du kunne ha krav på erstatning under disse forsikringene.

I tillegg er det mange arbeidsgivere som har tegnet forsikringer for sine ansatte som også gjelder i fritiden.

Hva gjør du om du blir skadet?

Blir du skadet er det viktig at dette blir dokumentert må en best mulig måte. Dokumentasjonen vil kunne ha betydning for et senere erstatningsoppgjør.

Du bør derfor oppsøke lege så snart som mulig for å få journalført at du har vært utsatt for en ulykke. Beskriv hvilke plager du har slik at legen virkelig forstår hvordan du har det. Ofte ser vi at legens journalnotatene er for korte og ikke dekkende nok for hvilke plager du har.

Er det vitner til ulykken så noter deg navnene på disse og be dem gjerne skrive en kort redegjørelse for hva de har sett.

Er det en yrkesskade skal arbeidsgiver melde skaden til NAV. Dessverre er det mange arbeidsgivere som ikke følger opp dette. Det er derfor viktig at du selv sjekker med NAV om skaden din er meldt som en yrkesskade.

Trenger du advokat?

Erstatning for hodeskade, og da særlig (mild TBI), er komplisert både medisinsk og juridisk. Flere av symptomene man får etter en hodeskade er vanlige hos store deler av befolkningen.  Erfaringsmessig avslår derfor forsikringsselskapene ofte erstatningskravet med at det ikke er påviselig årsakssammenheng mellom ulykken og de plagene du har.

Det er derfor nødvendig å engasjere en advokat som har erfaring med forsikringsselskapenes praksis og som kan bistå deg slik at du får den erstatningen du har krav på.