Erstatning ved el-sparkesykkel- ulykke

Det meldes stadig om flere og flere ulykker med el-sparkesykkel. Ulykkene har i mange tilfeller medført omfattende personskader og økonomiske problemer for de som er involvert.

Er det forsikringsplikt for el-sparkesykler?

Reglene i bilansvarsloven gjelder ikke for el-sparkesykler, da den ikke regnes som en motorvogn. Det er derfor ikke forsikringsplikt for el-sparkesykler. Du kan derfor risikere å bli stående uten forsikringsdekning  dersom du blir skadet eller skader andre.

Blir du derimot påkjørt av en motorvogn, som er ansvarlig for ulykken, vil du kunne ha krav på erstatning fra motorvognens forsikringsselskap.

Hvem er ansvarlig hvis du blir påkjørt av en el-sparkesykkel?

Er du blitt påkjørt av en el-sparkesykkel, kan du ha krav på erstatning fra den som har kjørt på deg. Dersom den som kjørte på deg ikke har en egen ansvarsforsikring kan det bli vanskelig å få den erstatningen du har krav på da du må saksøke ham eller henne personlig.

Det er derfor viktig at du også melder skadene til ditt eget forsikringsselskap slik at du kan få dekket tapet ditt hos dem. Det er ikke sikkert at du får dekket hele tapet ditt, da for eksempel en vanlig reiseforsikring ikke vil dekke inntektstapet ditt dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør pga skadene du er blitt påført.

Bør du kontakte en advokat?

Har du fått en skade etter å ha blitt påkjørt av en el-sparkesykkel, anbefales det at du tar kontakt med en advokat for å få hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har for å få erstatning.

Er du påkjørt av en motorvogn, er det også greit å vite at motorvognselskapet som en hovedregel vil dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom du er påført en personskade.